+90 (534) 236 18 04

   Üroloji

   ÜROLOJİ

   Üroloji Kliniği, erkek ve kadın idrar yollarının (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ve erkek üreme organlarının (penis, testis ve prostat bezi) hastalık ve kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir.,

    

   Üroloji Kliniği, erkek ve kadın idrar yollarının (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra) ve erkek üreme organlarının (penis, testis ve prostat bezi) hastalık ve kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

    

   Üroloji Kliniği, ürogenital bozukluklar olarak adlandırılan bu durumlar için hem tıbbi hem de cerrahi tedavi yöntemlerini kullanır. Bu klinikte kadın ve erkek idrar yolları ve erkek üreme organlarının hem yapısal hem de işlevsel bozuklukları araştırılmaktadır. Bu tetkikler laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri gibi tüm tıp disiplinlerinin kullandığı genel yaklaşımları içermekle birlikte ürolojiye özgü tanı yöntemleri de mevcuttur. Bunlar arasında sistogram (mesanenin röntgen ile görüntülenmesi), semen analizi, ürodinamik testler (intravezikal basınç ve hacim ölçümü), üroflovmetri, prostat spesifik antijen, sistoskopi, üreteroskopi, voiding sistoüretrografi ve prostat biyopsisi bulunmaktadır.

    

   Böbrek Taşlarının neden olduğu ağrılara “ağrısız” çözüm: Böbrek Taşlarının Endoskopik Tedavisi

    

   Tıptaki gelişmelere paralel olarak Üroloji, ürolojinin ilgili alanında daha da uzmanlaşmış bölümlere ayrılmıştır.

    

   Androloji : Androloji, erkeklerde cinsel işlev bozukluğu ve kısırlığın tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Düşük libido, sertleşme bozuklukları, penis şekil bozuklukları, kısırlığa neden olan hormonal bozukluklar ve erkek faktörlü kısırlık tedavisi için gerektiğinde Endokrinoloji, Psikiyatri ve Tüp Bebek Üniteleri ile işbirliği içinde çalışır.

    

   Endoüroloji: Temel olarak idrar yolları ve böbreklerdeki taşların teşhis ve tedavisi ile ilgilenir ve endoskopik teknikleri kullanır. Ayrıca ESWL, Ekstrakorporeal Şok Dalga Litotripsi de bu bölümde yapılmaktadır.

   Kadın Ürolojisi : Kadın pelvik organ(lar)ında sarkma, idrar kaçırma, interstisyel sistit, aşırı aktif mesane ve kadın idrar yollarının tüm hastalıklarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

    

   Üro-onkoloji : Erkeklerde böbrek, üreter, mesane, üretra, penis, skrotum testis ve prostat bezindeki iyi ve kötü huylu tümörler ile kadın idrar yollarının iyi ve kötü huylu tümörleri teşhis ve tedavi edilmektedir. Tüm bu kanserlerin tedavisinde Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi bölümleri ile ortak çalışmaktadır.

    

   Çocuk Ürolojisi: Doğuştan ve çocuklukta başlayan hidrosel, hipospadias, kord kisti, testis torsiyonu ve inmemiş testislerin medikal ve cerrahi tedavileri yapılır; bu uzmanlık da çocuklar için sünnet ile ilgilidir.

    

   Üroloji Kliniğinin sunduğu hizmetler:

   • TUR-prostat ve mesane
   • prostat biyopsisi
   • Prostat bezi iltihabı
   • Benign prostat hiperplazisinin tedavisi (TUR, HoLEP, Greenlight)
   • Prostat kanseri (radikal prostatektomi)
   • Endoskopik taş cerrahisi
   • Perkütan taş cerrahisi
   • Varikoselin cerrahi tedavisi
   • erken boşalma
   • İktidarsızlık
   • İdrarını tutamamak
   • Aşırı aktif mesane
   • İdrar yolu enfeksiyonları

    

   Laparoskopik cerrahi aynı gün eve gitmenizi sağlar

    

   Tıptaki gelişmeler, Üroloji alanında da devrim niteliğinde gelişmelere yol açmıştır. Kapalı ameliyatlar olarak da adlandırılan laparoskopik ameliyatlar, ürolojik işlemlerde uzun süredir kullanılmaktadır. Ayrıca endoskopinin Ürolojide kullanılması endoürolojinin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Dayanılmaz ağrılara neden olan idrar yolu taşları, herhangi bir kesi yapılmadan kısa sürede çıkarılır ve hastalar aynı gün içinde rutin günlük yaşamlarına devam edebilirler.

    

   Uygun olan tüm hastalar için Hera Healthcare ağının tüm hastanelerinde laparoskopik cerrahi tercih edilmektedir. Laparoskopik ameliyatlar küçük kesilerden yapıldığından ve daha az postoperatif ağrı ve daha kısa hastanede kalış süresi ile ilişkili olduğundan hasta konforu ve memnuniyeti en üst düzeye çıkarılır.

    

   Ürolojik rahatsızlığınız ve tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

    

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]