+90 (534) 236 18 04

   Otorinolaringologija (Uho, Nos, Grlo)

   Otorinolaringologija se bavi širokim spektrom poremećaja, počev od onih koji se mogu lečiti lekovima, poput hroničnih njuški i sinusitisa, pa sve do tumora glave i vrata. Štaviše, na ovom odeljenju se takođe izvode hirurški postupci za bolesti nosa koje otežavaju disanje, kao i kozmetičke potrebe, kako bi se lečilo stanje i osigurao estetski izgled.

   Dijagnostikovani i lečeni poremećaji na Otorinolaringološkom odeljenju

   -Bolesti ušiju

   -Gubitak sluha

   -Infekcije uha (spoljno, srednje i unutrašnje uho)

   -Tinnitus

   -Vrtoglavica i poremećaji ravnoteže

   -Poremećaji mirisa

   -Hronična epistaksa

   -Nosne alergije

   -Nazalno začepljenje

   -Problemi vezani za izgled nosa

   -Akutni i hronični sinusitis

   -Poremećaji gutanja

   -Polip u nosu

   -Bolesti glasnih žica

   -Polipi na glasnim žicama

   -Oštećenja glasa

   -Prepreke suznih žlezda

   -Čvorovi na štitnoj žlezdi

   -Goiter

   -Tiroidni kancer

   -Kongenitalne mase vrata

   -Svi karcinomi glave i vrata

   -Zapaljenje i hipertrofija krajnika i adenoida

   Audiološka jedinica

   Audiologija se bavi dijagnozom i lečenjem poremećaja sluha i ravnoteže. Kao sastavni deo Otorinolaringološkog odeljenja, audiološka jedinica bavi se rutinskim merenjima i praćenjem nivoa sluha, počev od neonatalnog perioda. Audiologija je presudna jedinica koja podržava Otorinolaringološko odeljenje za dijagnozu i lečenje gubitka sluha, kao i vrtoglavicu i poremećaje ravnoteže, govorne poremećaje i poremećaje glasa.

   Šta je kohlearni implantat?

   Kohlearni implantati, zvani i bioničke uši, omogućavaju sluh za osobe koje su gluve, kojima slušni aparati nisu dovoljni i koje imaju senzorineuralni gubitak sluha.

   Uobičajena slušna pomagala čine zvuk glasnijim i pojačavaju čulo sluha. Kohlearni implantati, s druge strane, rešavaju problem pretvaranja zvukova koji dopiru do uha u signal zbog nervnog problema.

   Kod zdrave osobe zvuk koji dopire do uha prenosi se u srednje uho kroz spoljni akustični kanal. Zvučni talasi dopiru do bubne opne u srednjem uhu, čineći da tri male kosti u srednjem uhu osciliraju. Ti pokreti formiraju talas pritiska i prenose se u unutrašnje uvo; zatim talas u unutrašnjem uhu dostiže strukturu koja se naziva pužnica. Kohlearne ćelije pretvaraju ove talase pritiska u električne signale i prenose ih u mozak kroz slušni nerv. Kohlearni implantat je prilično efikasan i udoban metod lečenja gubitka sluha izazvanog otkazivanjem ovog mehanizma.

   U osnovi, kohlearni implantat sastoji se od tri dela: mikrofona koji funkcioniše kao uho, implantata koji pretvara zvukove u signal i elektroda koje nose signale proizvedene od implantata.

   Najprikladniji kandidati za bioničko uho su novorođena deca i deca sa oštećenjem sluha i odrasli koji pate od ozbiljnog gubitka sluha zbog oštećenja nervne provodljivosti. Prednosti ovog uređaja su ograničene za osobe sa nerazvijenim jezikom i govorom.

   Zaceljivanje hirurške rane traje približno mesec dana nakon što se hirurški postave deo procesora i elektrode kohlearnog implantata. Zatim se mikrofon kohlearnog implantata fiksira na kožu neposredno iza uha i vrši se prilagođavanje za pacijenta. Kohlearni implantat se koristi doživotno.

   Ako vi, članovi vaše porodice ili voljeni patite od jednog od gore navedenih poremećaja, možete nas kontaktirati za vaš lični plan lečenja.

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]