+90 (534) 236 18 04

   Opšta Hirurgija

   Klinika za opštu hirurgiju dijagnostikuje i upravlja mnogim bolestima.

   Iako se stare hirurške tehnike koje datiraju unazad nekoliko vekova i dalje koriste u polju opšte hirurgije, laparoskopske, endoskopske i robotizovane operacije, obično nazivane minimalno invazivnim operacijama, postaju sve popularnije zahvaljujući razvoju tehnologije.

   Operacije „Key hole“ stvaraju blaži postoperativni bol i kraći bolnički boravak.

   Bolesnički oporavak koji inače traje nedeljama smanjen je na nekoliko dana zahvaljujući laparoskopskim, endoskopskim i robotskim operacijama. U skladu sa modernom medicinom, postoperativni bolovi su svedeni na minimum, tako da se ti bolovi mogu kontrolisati jednostavnim lekovima protiv bolova. Oštećenje netaknutog tkiva umanjeno je savremenim hirurškim tehnikama, posebno minimalno invazivnom hirurgijom.

   Na ovoj klinici se izvode hirurški zahvati koji nisu obuhvaćeni nijednom drugom hirurškom disciplinom, uključujući ginekologiju, kardiovaskularnu hirurgiju i neurohirurgiju. Ovako širok spektar postupaka učinio je da se klinika za opštu hirurgiju dalje specijalizuje u određenim oblastima (hirurgija dojke, endokrina hirurgija, hepatopankreatobilijarna hirurgija, gastrointestinalna hirurgija, operacija gojaznosti, postupak transplantacije itd.).

   Normalno je da klinika za opštu hirurgiju primeni multidisciplinarni pristup i radi zajedno sa dijagnostičkim (laboratorija, radiologija, patologija) i terapijskim odeljenjima (kardiologija, nefrologija, nuklearna medicina, endokrinologija, plućna medicina, interna medicina itd.) U dijagnostici i lečenju relevantnih bolesti.

   Endokrina hirurgija:

   Bavi se benignim i malignim tumorima i drugim bolestima žlezda koje luče hormone u telu. Ove bolesti uključuju rak štitaste žlezde, čvorove na štitnoj žlezdi, gušavost, tumore i bolesti paratiroidne žlezde, akutni i hronični pankreatitis, tumore pankreasa i bolesti nadbubrežne žlezde i karcinome.

   Hirurgija dojke:

   Bavi se dijagnozom i lečenjem raka dojke. Glavna svrha je uklanjanje dela dojke obuhvaćenog tumorom. Ako ovaj način nije moguć i ako je potrebno dojku ukloniti u potpunosti, sarađuje sa odeljenjem za estetsku, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju za rekonstrukciju dojke.

   Gastrointestinalna hirurgija:

   Hirurško lečenje bolesti i tumora jednjaka, želuca, dvanaestopalačnog creva, tankog creva, debelog creva i rektuma.

   Hepatopankreatobilijarna hirurgija:

   Bavi se bolestima i karcinomima jetre, pankreasa i žučnih kanala. Razlog zašto su ova tri organa u kombinaciji je njihov međusobni anatomski i funkcionalni odnos.

   Bariatrijska hirurgija:

   Bariatrijska hirurgija se izvodi kod gojaznosti koja se ne može lečiti dijetom, vežbom ili lekovima. Dodatni detalji dostupni su u odeljku „Centar za gojaznost“.

   Transplantaciona hirurgija:

   To je odeljenje Klinike za opštu hirurgiju koje se bavi transplantacijom jetre i bubrega. Za više detalja, pogledajte odeljak „Transplantaciju organa“.

   Možete iskoristiti sve mogućnosti za lečenje bolesti kojima upravlja Klinika za opštu hirurgiju u globalnoj mreži bolnica i lekara Hera Healthcare.

   Molimo vas da nas kontaktirate za posebno savetovanje.

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]