+90 (534) 236 18 04

   Omurilik ve Omurga Cerrahisi

   OMURİLİK VE OMURGA CERRAHİSİ

   Bu bölüm omurilik ve omurgadaki tüm yapısal, fonksiyonel ve mekanik hastalıkların yanı sıra primer ve metastatik tümörlerin cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

   İnsan vücudunda kafatasının sonundan kuyruk sokumuna kadar 33 omur bulunur; bu omurların 23’ü hareketlidir. Bu 33 kemiğin oluşturduğu kolona omurga veya vertebral kolon denir. Her iki omur arasında yastığa benzer bir yapı yani intervertebral disk bulunur. Omurilik, omurganın içindeki bir kanalda bulunur. Beyne benzer şekilde, omurilik de beyin omurilik sıvısının dolaştığı bir zarla çevrilidir.

    

   Omurilik ve omurga cerrahisi, omurilik ve omurga ile primer (omurganın kendisinden kaynaklanan) ve metastatik (başka bir organdan kaynaklanan ve omurga ve omuriliğe yayılan) tümörlerdeki yapısal, fonksiyonel ve mekanik tüm hastalıkların cerrahi tedavisi ile ilgilenir. Omurga vücudumuzun ana çerçevesini oluşturur ve hareketlerimizi sağlar. Omurilik, beynimiz ve vücudumuzun geri kalanı arasındaki ana iletişim aracıdır. Vücudumuzun tüm fonksiyonlarının sinir uyarıları tarafından düzenlendiği düşünüldüğünde, omurga ve omurilikte herhangi bir bozukluk veya fonksiyon bozukluğu tüm vücudu ilgilendiren ve bazen hayatı tehdit eden hastalıklara yol açar.

   Omurilik ve Omurilik Cerrahisinde yaygın olarak teşhis ve tedavi edilen hastalıklar aşağıda açıklanmıştır.

    

   Doğuştan Omurga Hastalıkları

   Chiari malformasyonu, gergin kord sendromu, spina bifida, diastematomiyeli vb. doğumdan hemen sonra semptomlar gösteren hastalıklarda bu deformiteleri düzelten ve onaran cerrahi müdahaleler yapılır. Cerrahi düzeltmeye ek olarak, ameliyatın etkilerini sürdürmek için implantlar da kullanılır.

    

   Spinal Stenoz ve Fıtıklar

   Yaşlanma, kazalar ve travmalar boyun omurları arasında yer alan diskte işlev bozukluğuna neden olur. Diskin en dış tabakası zamanla parçalanarak içeriğin taşmasına neden olur. Böylece iki omur gövdesi arasındaki mesafe azalır, bu da omurilikten çıkan ve omuriliğe giren sinirlerin sıkışmasına neden olur. Bu duruma fıtık denir.

    

   Fıtıklaşmış Servikal Disk: Boyun omurları arasında bulunan disklerin fıtıklaşması anlamına gelir. Bunun ana nedeni diske aşırı yük binmesidir ve yaşlanma, ani hareket, kaza veya yüksekten düşme gibi travmalardan kaynaklanabilir. Çoğunlukla boyun ağrısı ile kendini gösterir; ancak hastalığın şiddetine bağlı olarak semptomların kapsamı genişler: Kaslarda güç kaybı, kas kütlesi kaybı, duyu kaybı, kol ve parmaklarda uyuşma ve karıncalanma ve refleks kaybı. Tedavide öncelikle fizyoterapi ve ilaç tedavileri denenir. Fıtığın neden olduğu ödem ve iltihabı tedavi etmek için spinal enjeksiyonlar yapılabilir. Tetik nokta enjeksiyonları, kalıcı ağrıyı ortadan kaldırmak için faydalı olabilir. Tüm bu yöntemler sorunu çözmezse cerrahi tedavi düşünülür. Bel fıtığı için yapılan ameliyata diskektomi denir. Diğer bir tedavi seçeneği ise spinal füzyondur.

    

   Lomber Fıtık: Bel omurları arasındaki disk veya disklerin fıtıklaşmasını ifade eder. Başlıca semptom ağrıdır ve servikal disk hernisinde olduğu gibi hastalığın şiddetine bağlı olarak semptomların kapsamı genişler.

    

   Skolyoz ve Spondilolistezis

   Omurga, arka görünümde herhangi bir sapma olmaksızın düz bir kolon olarak kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanır. Ancak lateral açıdan bakıldığında, omurganın üç doğal ve anatomik eğriliği vardır. Omurganın servikal ve lomber kısımlarındaki çukurluklara lordoz, bel bölgesinde önden arkaya eğrilik veya hafif kamburluğa kifoz denir.

    

   Skolyoz: Omurganın yana doğru eğriliği olarak tanımlanır. Vakaların çoğunda, bozukluk için altta yatan bir neden tanımlanamaz. Vücudun zayıf duruşu ile kendini gösterir. Bir omuz diğerinden daha yüksekte, kürek kemiklerinden birinde belirginlik.

   Çocuklarında bu tür bir bozukluğu fark eden ebeveynler derhal tıbbi yardım almalıdır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, bu eğrilik ne kadar erken fark edilirse, ilerlemeyi önleme ve durumu tedavi etme olasılığı o kadar yüksek olur.

   Omurganın sağa veya sola eğriliği göğüs boşluğunu daraltacağından, çocuklukta skolyoz tedavi edildiğinde olası yetişkinlik sorunları en aza indirilir; ancak çocuklukta tedavi edilen skolyozun tekrarlama riski vardır.

    

   Kifoz: Torasik omurgada zaten belli bir düzeyde kifoz vardır. Sağlıklı kabul edilen bir bireyde fizyolojik kifoz aralığı oldukça geniştir ve 20 derece ile 45 derece arasında değişir. Çocuklarda ve yaşlılarda teşhis edilen kifoz, skolyozdan çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Semptomlar göğüs boşluğunda sinir sıkışması ve daralmasına bağlı olarak değişir. Sırt ve omuz ağrısı, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve yetersiz egzersiz kapasitesi sık görülen semptomlar arasındadır. Kapsamlı bir fizik muayene sonrası yapılan görüntüleme tetkiklerinde kifoz açısı 45 derecenin üzerindeyse ve bahsi geçen semptomların yaşanması durumunda kifoz düşünülür. Tanıdan sonra solunum fonksiyonları ölçülmelidir. Kifoz tedavisi, durumun ciddiyetine ve hastanın yaşına göre belirlenir.

    

   Spondilolistezis:  Spondilolistezis, omurun üst üste öne veya arkaya doğru kayması olarak tanımlanır ve sinir ve doku sıkışmasına sekonder bazı semptomlara neden olur. İleri evre olgularda bel, kalça ve bacak ağrıları, el ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma, kollarda şiddetli ağrı ve idrar kaçırma bu semptomlarla sınırlı değildir. Vakaların çoğunda durum cerrahi yaklaşımla yönetilir ve omurga stabilizasyon cerrahisi yapılır.

    

   Lomber Spinal Kanal Darlığı

   Lomber stenoz, hastaların çoğunda intervertebral diskler ve eklemler yaşlanmaya bağlı olarak dejenere olduğunda ve spinal kanala doğru çıkıntı yaptığında ortaya çıkar. Omurilik kanalı daraldığında sinir kökleri sıkıştırılır. Sıkıştırma, ağrı, uyuşma, kas krampları ve karıncalanma gibi belirli semptomlarla kendini gösterir. Bu durum zamanla bacaklarda zayıflığa neden olabilir. Fiziksel aktivite (ayakta çalışma ve yürüme) semptomları kötüleştirir. Daha ileri görüntüleme yöntemleri (MR, BT) ile hastalığın şiddeti belirlendikten sonra tedavide öncelikli olarak fizyoterapi, medikal tedavi ve spinal enjeksiyonlar düşünülür. Yanıt alınamazsa son tedavi seçeneği cerrahidir.

   Çok geniş bir yelpazede hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen omurilik ve omurga cerrahisi bölümü, tedavi öncesi ve sonrası diğer tüm tıbbi bölümler ve yoğun bakım üniteleri ile işbirliği yapmaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon cerrahi tedavi uygulanan hemen hemen tüm hastalarda gereklidir.

    

   Umut Veren Sonuçlar, Ağrısız Bir Yaşam

    

   Laparoskopik ve robotik ameliyatlar, omur kemiklerinin hareketini sağlayan implantlar, görüntüleme yöntemlerinde çığır açan gelişmeler, omurilik ve omurga ameliyatlarının başarısını artırmış ve günümüzde çoğu vakada tatmin edici sonuçlar alınmaktadır.

    

   Hera Healthcare’in global hastane ve doktor ağındaki omurga ve omurilik cerrahlarına danışmak ve kişisel bir tedavi planına sahip olmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

    

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]