+90 (534) 236 18 04

   Oftalmoloji

   OFTALMOLOJİ

   Oftalmoloji bölümü, göz küresi ve optik sinir hastalıklarının ve iyi huylu ve kötü huylu tümörlerinin tanı ve tedavisi (tıbbi ve cerrahi) ile ilgilenir.

   Oftalmoloji bölümü, göz küresi ve optik sinir hastalıklarının ve iyi huylu ve kötü huylu tümörlerinin tanı ve tedavisi (tıbbi ve cerrahi) ile ilgilenir.

   Beş duyu organımızdan biri olan gözlerimiz, günlük hayatımız ve yaşam kalitemiz için büyük önem taşır. Bebeklik döneminde düzenli göz muayenelerine başlamak, hastalıkların erken dönemde teşhis edilmesini sağlar ve tedavi sürecini kolaylaştırır.

   Göz Hastalıkları bölümünde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar aşağıda kısaca açıklanmıştır; ancak göz küresini oluşturan yapıları en azından kabaca bilmek gerekir.

   Gözün en dış kısmı korneadır. Saydam bir yapıya sahip olan kornea, ışığın göze temas ettiği ve kırıldığı noktadır. Gözün renkli kısmı yani iris, korneanın hemen arkasında bulunur. Öğrenci, irisin merkezinde bulunur. Dışarıdan bakıldığında siyah görünen mercek gözbebeğinin arkasında bulunur. Merceğin arkasında küre boşluğu bulunur ve bu boşluk vitreus adı verilen jel benzeri bir yapı ile doldurulur. Gözün beyaz kısmı olan sklera, kornea hariç tüm göz küresini çevreler. Retina, göz küresinin en içteki astarıdır. Göz küresinin en arka kısmında retina içinde net görmeyi sağlayan sarı nokta (makula) bulunur. Makulada oluşan görüntü, optik sinir yoluyla beyne iletilir.

    

   Çocuklukta erken teşhis, geri dönüşü olmayan bozuklukların başlamasını önler

    

   Pediatrik Oftalmoloji

   Yaşam kalitesinde büyük rol oynayan gözlerin düzenli muayenesine bebeklik döneminde başlanmalıdır. Konjenital katarakt, tıkalı gözyaşı kanalları, konjenital glokom, ambliyopi ve şaşılık çocukluk çağında sık görülen göz hastalıkları arasındadır. Çocukluk çağının göz hastalıklarının tedavisinde cerrahi düzeltmeler, gözlükler, kontakt lensler ve özel lazerler kullanılmaktadır.

   Kornea hastalıkları

   Refraktif cerrahi bölümü, gözdeki refrakter bozuklukların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Bu ünite temel olarak kornea ve doğal lensin refrakter bozuklukları ile ilgilenir.

   Gözün en dış kısmındaki şeffaf tabaka olan korneada refrakter bozukluklar için kornea yüzeyini değerlendiren oküler topografi cihazı, korneanın ışığı kırma gücünü ölçen keratometre, speküler mikroskopi ve kornea kalınlığını ölçen cihazlar (pakimetri) kullanılır. Bozukluğun tipine ve şiddetine göre PRK, LASEK ve LASIK gibi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerin arkasındaki teknoloji Excimer Laser’dir. Bu yöntemlerin ortak amacı kornea yüzeyini yeniden şekillendirmek ve refrakter bozukluğu ortadan kaldırmaktır. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisi de sağlanmaktadır.

    

   Gözünüzün önündeki sisten kurtulun

    

   Lens Hastalıkları – Katarakt

   Şeffaf bir yapıya sahip olan lens, bazen doğuştan, bazen de yaşlanma ve çevresel faktörlere bağlı olarak saydamlığını kaybederek donuklaşır. Lensin ana işlevi ışığı makulaya odaklamaktır; bu nedenle, opaklaşmanın bir sonucu olarak görme bulanıklaşır. Bu duruma katarakt denir ve tek tedavisi lensin yapay bir lens ile değiştirilmesidir. FAKO (fakoemülsifikasyon) günümüzde kataraktın dikiş atmadan tedavi edilmesini sağlayan muhteşem bir yöntemdir. PHACI cerrahisinde, birkaç milimetre büyüklüğündeki bir delikten doğal lens çıkarılır ve aynı delikten yapay bir lens (göz içi lensi) yerleştirilir. Lens teknolojisindeki gelişmeler, göz içi lensler kullanılarak hipermetrop, miyopi ve astigmatizmanın eş zamanlı tedavisine olanak sağlamıştır.

    

   Retina Hastalıkları

   Retina, göz küresinin iç duvarını kaplayan yapıdır. Retinanın iç sınırı vitreusa (sulu hümör) komşudur ve gözün bu kısmında yapılan işlemlerin ortak adı viroretinal cerrahidir. Herhangi bir nedenle retinada yırtık olması durumunda vitreus bu delikten ilerleyerek retinayı skleradan ayırır. Bu durumda retina küre içinde çökerek görüşü bozar. Retina dekolmanı adı verilen bu durumun teşhisi için göz tomografisi olarak da adlandırılan optik koherens tomografi ve oftalmik anjiyografi kullanılır. Hafif durumlarda tedavi için Argon Lazer kullanılırken geç evrelerde vitrektomi gerekir.

    

   Glokom

   Göz içi basıncı, küreyi dolduran sıvıya, yani vitreusa bağlıdır. Bu sıvının aşırı üretimi veya uygun şekilde boşaltılmaması göz içi basıncını artırarak göz küresinin en arka kısmı olan makula ve optik sinirde hasara neden olur. Bunun sonucunda görme alanı kaybolur ve görme keskinliği azalır. Bu hastalık genellikle sinsi ilerler ve düzenli göz muayenesi erken teşhis için kritik öneme sahiptir.

   Hera Healthcare, doğuştan göz rahatsızlıklarından okuloplastiye, refrakter rahatsızlıklardan, yaşlanmaya bağlı retina ve maküler hastalıklardan kornea nakline kadar uzanan göz hastalıklarının tedavisinde sınırsız uzman ve teknoloji seçenekleri sunar.

    

   Özel danışmanlık için lütfen bizimle iletişime geçin.

    

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]