+90 (534) 236 18 04

   Kontrolni Pregled

   Kontrolni pregled se odnosi na zdravstveni pregled za osobu bez zdravstvenih problema / aktivnih žalbi s obzirom na njenu starost, pol, istoriju bolesti, porodičnu istoriju, nasledne rizike, prehrambene navike, način života i faktore životne sredine.

   Zašto kontrola?

   Kontrola ima za cilj sprečavanje bolesti i otkrivanje poremećaja u ranoj fazi kod visoko rizičnih pacijenata.

   Mnoge bolesti neprimetno napreduju i one su asimptomatske sve do kasnih stadijuma. S druge strane, blagi simptomi koji mogu ukazivati na ozbiljnu bolest zanemaruju se u svakodnevnom toku života. Nažalost, bolesti identifikovane u kasnim fazama smanjuju uspeh lečenja, a rizik od neželjenih efekata se povećava jer su potrebni agresivniji tretmani. Činjenica da je uspeh lečenja prilično visok kada se bolesti otkriju u ranim fazama uvećava važnost pregleda.

   Ko bi trebalo da se pregleda?

   Svako ko želi da održi zdravlje treba da se pregleda. Ne postoji starosno ograničenje za pregled, uključujući i detinjstvo.

   Takođe, redovne kontrole su preduslov za zdrav i dug život onih koji su pod rizikom zbog starosti, pola, porodične istorije (dijabetes, hipertenzija, nasledni rak i bolesti članova porodice i bliskih rođaka), životnog stila i prehrambene navike.

   Koji su postupci uključeni u kontrolu?

   Prvo se sadržaj pregleda određuje prema starosti i polu.

   Lekar vrši zdravstveni pregled i započinje postupak pregleda. Na ovom pregledu istražuju se vaša medicinska istorija, porodična istorija, prehrambene navike, način života i specifični faktori okoline. Nakon dobijanja relevantnih informacija, traženi su dole navedeni laboratorijski testovi (krv, urin i stolica) i metode snimanja. Rezultate ovih testova pregledava kontrolni lekar. U slučaju da se utvrdi bilo koji rizik za bilo koju bolest, sadržaj pregleda se proširuje i pacijent se prema potrebi upućuje u nadležno odeljenje. U završnoj fazi, pacijentu se daju preporuke za zdrav život u skladu sa rezultatima svih testova i pregleda i utvrđuje se koliko često pacijent treba da se pregleda.

   -Kompletna krvna slika

   -Opšti zdravstveni skrining

   -Biohemijski profil (glukoza u krvi, testovi funkcije jetre, testovi funkcije bubrega)

   -Lipidi u krvi i holesterol

   -Hormonski profil

   -Analiza urina

   -Fekalna okultna krv

   -EKG

   -Test srčanog stresa

   -Ultrazvuk

   -Grudnog koša

   -Mamograf (za žene starije od 40 godina):

   -Markeri raka (prema starosti i rizicima)

   -Pregled dojki (za sve žene starije od 20 godina)

   -Ginekološki pregled (za žene starije od 40 godina)

   -Urološki pregled (za muškarce starije od 40 godina)

   Koliko često treba da idete na kontrolu?

   Kontrola služi u svrhu preventivne medicine kod mladih osoba, dok ima za cilj otkrivanje bolesti u ranim fazama kod starijih osoba. Učestalost pregleda određuje se prema starosti, polu i faktorima rizika, kao što je slučaj sa sadržajem pregleda.

   Generalno se preporučuje da se jednom godišnje pregledaju svi bez obzira na starost. Zahvaljujući redovnim pregledima, mogu se uporediti godišnji rezultati, pratiti vaše opšte zdravstveno stanje i faktori rizika i preduzeti neophodne mere.

   Pojedincima koji su pod rizikom od bilo koje bolesti preporučuje se pregled na više od jednom godišnje. Osobama starijim od 40 godina preporučuje se pregled na dva puta godišnje.

   Razmatranja pre kontrole

   Pridržavanje dole navedenih preporuka pre nego što odemo na pregled omogućiće nam da lako završimo preglede. U suprotnom, proces se može produžiti.

   Nemojte ništa jesti i piti najmanje 12 sati pre nego što dođete u bolnicu. Možete piti samo vodu (isključujući čaj, kafu, žvake i pušenje).

   Ako se radi testiranje srčanog stresa, ponesite sportsku odeću, sportsku obuću i peškir.

   Trebalo bi da izbegavate alkohol najmanje 24 sata pre zakazanog pregleda.

   Pre pregleda treba da se istuširate i izbegavate kozmetičke proizvode (parfeme, kreme itd.).

   Trenutne lekove možete uzimati kao i obično, ali ponesite ih sa sobom ili detaljno obavestite lekara o lekovima pre pregleda.

   Trudnice bi trebale da obaveste lekara o trudnoći.

   Ako ste ranije bili na pregledu, ponesite sa sobom sve rezultate testova.

   Uvek imajte na umu da je najuspešniji tretman prevencija.

   Možete nas kontaktirati za personalizovani program pregleda.

    

    

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]