+90 (534) 236 18 04

   Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli

   KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ

   Kemik iliği nakli (kök hücre nakli olarak da adlandırılır), kemik iliğinizi, ister kendi vücudunuzdan isterse bir donörden olsun, sağlıklı hücrelerle değiştiren tıbbi bir tedavidir.

   Kemik iliği ve Kök Hücre Nakli Nedir?

   Kemik iliği, kemiklerin süngerimsi dokularında bulunan dokudur. İnsan vücudundaki tüm hücrelerin kökenini kemik iliğinde bulunan kök hücreler oluşturur. Kemik iliğinde de bulunan hematopoietik kök hücreler olgunlaşır ve çeşitli kan hücrelerine (kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositler) farklılaşır. Bu bağlamda kemik iliği nakli ile kök hücre nakli aynı anlama gelmektedir.

    

   Kemik İliği Neden Yapılır?

   Herhangi bir nedenle kemik iliğinin yeterli kan hücresi üretememesi veya kan hücresi üretememesi, kansızlık, enfeksiyonlara yatkınlık ve kanama diyatezi gibi birçok soruna yol açacaktır. Kemik iliği fonksiyon bozukluğunun temelinde kan kanserleri (lösemi, lenfoma), çeşitli genetik bozukluklar ve kemik iliğini ilgilendiren hastalıklar olabilir. Bu durumda hastalara sağlıklı bir kemik iliği dokusu nakledilmelidir. Kemik iliği hastadan veya başka bir sağlıklı kişiden alınabilir.

    

   Kemik İliği Nakli Çeşitleri Nelerdir?

   Kemik iliği nakli iki tipe ayrılır. İlk olarak, kemik iliği veya kök hücre vericisine göre sınıflandırılır. Otolog kemik iliği nakli, kemik iliğinin hastadan alınması anlamına gelirken, allojenik kemik iliği naklinde sağlıklı bir donörün kemik iliğinin kullanılmasıdır. Allojenik nakillerde verici, kardeş (ideal verici), kan akrabası veya ilgisiz herhangi bir kişi olabilir. Singeneik transplantasyonlarda tek yumurta ikizinin kök hücreleri kullanılır.

   İkinci sınıflandırma, nakledilen dokuya göre yapılır. Kemik iliği nakli, kemik iliği dokusunun hastaya aktarılmasını ifade ederken, Periferik Kan Kök Hücre Naklinde kök hücreler kullanılır. Kordon kanı nakillerinde plasentadan ve göbek kordonundan kök hücreler alınır.

    

    

   Otolog Transplantasyon

   Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar kemik iliği dokusunu baskılayarak kalıcı hasara yol açabilir. Bu tür hastalıklarda tedaviye başlamadan önce hastanın sağlıklı kemik iliği alınır, dondurulur ve saklanır. Hastalık yüksek doz ilaç(lar)la tedavi edildikten sonra sağlıklı kemik iliği hastaya geri aktarılır. Hastanın kendi kemik iliği dokusu kullanıldığı için reddedilme riski ve kök hücrelerin doğal vücut dokularına tutunma olasılığı düşüktür. Bu nedenle otolog transplantasyon allojenik transplantasyondan daha güvenlidir.

    

   Allojenik Transplantasyon

   Hastanın kardeşi, kan akrabası veya akrabası olmayan bir kişiden elde edilen kemik iliği veya periferik kan kök hücrelerinin kullanılması, hastanın kemik iliğinin çeşitli nedenlerle işlevini yitirmesi durumunda gerekli hale gelir. Otolog transplantasyona benzer şekilde allojenik transplantasyon öncesi hastalıkların tedavisi için yüksek doz ilaçlar uygulanmaktadır. Rejeksiyon veya Graft Versus Host Hastalığı (yerli hücreler donör hücreler tarafından saldırıya uğrar) riski, allojenik nakillerde daha düşüktür, çünkü donörün diğer bağışıklık hücreleri, kan hücrelerini oluşturan kök hücrelerle birlikte alıcıya nakledilir.

    

   Kemik İliği Nakli Nasıl Yapılır?

   Hastanın hastalığının kemik iliği nakli ile tedavi edilebileceğine karar verildikten sonra, hastanın genel sağlığını değerlendirmek ve hastayı fiziksel olarak nakil ameliyatına hazırlamak için bir dizi muayene ve işlem gerekir. Alıcı ve vericinin belirli kriterleri karşılayıp karşılamadığını araştıran bu testlerin tamamlanması birkaç gün sürebilir. Nakil aşamasından kısa bir süre önce hastanın vücudundaki ana damarlardan birine bir kateter yerleştirilir.

   Otolog transplantasyon vakalarında kemik iliği özel bir iğne ile kemikten emilebilir. Diğer bir yöntem ise hastaya kemik iliğinde kök hücre üretimini artıran ve kök hücrelerin kana geçmesini sağlayan bir ilaç verilmesidir. Daha sonra aferez adı verilen bir işlemle hastanın kan dolaşımındaki kök hücreler toplanır. Daha sonra kök hücreler veya kemik iliği dondurulur ve ana hastalığın tedavisinden sonra kullanılmak üzere saklanır.

   Allojenik kemik iliği naklinin ilk adımı hastaya uygun donör bulmaktır. Vericinin periferik kanından veya kemik iliğinden elde edilen kök hücreler dondurularak nakil ameliyatı yapılana kadar saklanır.

   Her iki nakil grubunda da kemik iliğine zarar veren kanser, kemik iliği nakli öncesi yüksek doz ilaçlarla tedavi edilir. Daha sonra hastanın bağışıklık sistemi baskılanır ve donmuş kan hücreleri kateter aracılığıyla hastaya aktarılır.

   Kök hücreler, kemik iliği nakli sonrası hastanın kemik iliğine göç eder ve orada bölünür. Ardından sağlıklı kan hücrelerinin üretimi başlar. Bağışıklık sistemi hekim tarafından belirlenen bir süre boyunca baskılanır. Ayrıca, düşük kan değerlerinin neden olduğu enfeksiyon, kanama ve anemi riskleri denetlenmekte ve tedavi edilmektedir. Normal şartlar altında birkaç hafta içinde kemik iliği düzgün çalışmaya başlar ve kan hücresi sayıları normal aralıklara döner, ancak herhangi bir komplikasyon durumunda daha uzun sürebilir. Bu dönemde düşük kan sayımlarının neden olduğu durumları yönetmek için hastalara kırmızı kan hücreleri veya trombositler verilir. Aksi takdirde enfeksiyonlar veya diğer komplikasyonlar hastanede kalış süresini uzatabilir ve naklin başarısı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

   Nakil hastaları, nakil sonrası yaşamları için almaları gereken önlemler konusunda taburcu olmadan önce detaylı olarak bilgilendirilmektedir. Ayrıca hastaların taburculuk sırasında reçete edilen ilaçları kesinlikle doktorun talimatına uygun olarak kullanmaları çok önemlidir.

   Hera Healthcare’in global hastane ve doktor ağındaki organ nakli başarı oranları, global ortalamalarla kıyaslanabilir veya üzerindedir. Nakil hastaları yakından izlenir ve taburcu olduktan sonra herhangi bir endişeleri olduğu anda bizimle iletişime geçme seçeneği vardır.

    

   Özel danışmanlık için lütfen bizimle iletişime geçin.

    

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]