+90 (534) 236 18 04

   Grudna Hirurgija

   Klinika za torakalnu hirurgiju radi u saradnji sa klinikama za radiologiju, laboratorijom, medicinskom onkologijom i klinikama za plućnu medicinu radi dijagnoze i lečenja bolesti. Takođe, bronhoskopija, medijastinoskopija i videotorakoskopija su dijagnostički alati koje specijalno koristi klinika za torakalnu hirurgiju.

   Operacije koje sprovodi Klinika za torakalnu hirurgiju kreću se od jednostavnih postupaka koji se izvode pod lokalnom anestezijom i minimalno invazivnih operacija do velikih operacija, poput lobektomije i pneumonektomije (za rak pluća).

   U svetlu razvoja medicine i tehnologije, otvorene operacije koje obavlja Klinika za torakalnu hirurgiju zamenjene su slikovnim i endoskopskim postupcima kod mnogih bolesti. Ovakav razvoj,, pruža hirurzima bolji pogled pod širokim uglom, a pacijentima velike prednosti kao što su minimalni postoperativni bol i kraći boravak u bolnici.

   Bolesti koje leči klinika za torakalnu hirurgiju:

   -Rak pluća

   -Glavne resekcije pluća

   -Mezoteliom

   -Resekcija i rekonstrukcija zida grudnog koša

   -Tumori traheje

   -Stenoza traheje

   -Rak pluća, jednjaka, dušnika i medijastinuma i metastatski karcinom pluća

   -Hitna stanja torakalne hirurgije

   -Kruta i fiberoptička bronhoskopija

   -Tumori timusne žlezde

   -Emfizem pluća

   -Sindrom torakalnog izlaza (TOS)

   -Prekomerno znojenje ruku (hiperhidroza)

   -Mediastinoskopija

   -Minimalno invazivna torakalna hirurgija (videotorakoskopska biopsija pluća i pleure, simpatektomija)

   -Akumulacija tečnosti u torakalnoj šupljini

   -Empiema

   -Kila dijafragme

   -Ruptura pleure (pneumotoraks)

   -Deformacije kaveza rebra

   -Torakalne traume (oštre i tupe traume, prelomi i krvarenja)

   -Videotorakoskopija (VATS)

   -Resekcija traheje

   -Operacija dušnika i stentovi dušnika

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]