+90 (534) 236 18 04

   Göğüs Cerrahisi

   GÖĞÜS CERRAHİSİ

   Göğüs cerrahisi, göğüs, kalp ve kan damarları hariç olmak üzere göğüs duvarı ve göğüs boşluğunun tüm yapılarında (cilt, kaslar, kaburgalar, akciğerler, plevra, trakea, yemek borusu ve diyafram) hastalıkların, travmaya bağlı yaralanmaların ve tümörlerin tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

   Göğüs Cerrahisi Kliniği, aşağıda belirtilen hastalıkların tanı ve tedavisi için Radyoloji Birimi, Laboratuvar, Tıbbi Onkoloji ve Göğüs Hastalıkları klinikleri ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca bronkoskopi, mediastinoskopi ve videotorakoskopi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından özel olarak kullanılan tanı araçlarıdır.

   Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar, lokal anestezi altında yapılan basit prosedürlerden ve minimal invaziv ameliyatlardan lobektomi ve pnömonektomi (akciğer kanseri için) gibi büyük ameliyatlara kadar çeşitlilik gösterir.

   Görüntüleme rehberliği, daha yüksek cerrahi başarı ve rahat postoperatif iyileşme sağlar

   Tıp ve teknolojideki gelişmeler ışığında Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından gerçekleştirilen açık ameliyatlar birçok hastalıkta yerini görüntü eşliğinde ve endoskopik işlemlere bırakmıştır. Bu gelişmeler hem göğüs cerrahlarına daha iyi bir geniş açılı görüş sağlıyor hem de hastalara minimal postoperatif ağrı ve daha kısa hastanede kalış gibi büyük avantajlar sağlıyor.

    

   Göğüs Cerrahisi Kliniğinin Tedavi Ettiği Hastalıklar

   • Akciğer kanseri
   • Büyük akciğer rezeksiyonları
   • Mezotelyoma
   • Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
   • Trakea tümörleri
   • Trakeal stenoz
   • Akciğer, yemek borusu, trakeal ve mediastinal kanserler ve metastatik akciğer kanserleri
   • Göğüs cerrahisi aciliyetleri
   • Rijit ve fiberoptik bronkoskopi
   • Timus bezi tümörleri
   • Pulmoner amfizem
   • Torasik Çıkış Sendromu (TOS)
   • Ellerin aşırı terlemesi (Hiperhidroz)
   • Mediastinoskopi
   • Minimal invaziv göğüs cerrahisi (videotorakoskopik akciğer ve plevra biyopsileri, sempatektomi)
   • Göğüs boşluğunda sıvı birikmesi
   • Ampiyem
   • Diyafragma hernisi
   • Plevral yırtılma (Pnömotoraks)
   • Göğüs kafesi deformiteleri
   • Göğüs travmaları (keskin ve künt travmalar, kırıklar ve kanamalar)
   • Videotorakoskopi (VATS)
   • Trakeal rezeksiyon
   • Trakea cerrahisi ve trakeal stentler

    

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]