+90 (534) 236 18 04

   Genel Cerrahi

    Genel Cerrahi Kliniği, listelenemeyecek kadar uzun birçok hastalığın teşhisini ve tedavisini yapmaktadır.

   Genel Cerrahi alanında birkaç yüzyıl öncesine dayanan eski cerrahi teknikler hala kullanılıyor olsa da, teknolojideki gelişmelerle birlikte yaygın olarak minimal invaziv cerrahi olarak adlandırılan laparoskopik, endoskopik ve robot yardımlı ameliyatlar giderek daha popüler hale geliyor.

   “Anahtar Deliği” Ameliyatları, Ameliyat Sonrası Ağrının Daha Hafif ve Hastanede Kalış Süresinin Daha Kısa Olmasına Yardımcı Olur

   Haftalarca süren hastanede kalış süreleri laparoskopik, endoskopik ve robotik ameliyatlarla birkaç güne indirilmiştir. Modern tıbba paralel olarak ameliyat sonrası ağrılar en aza indirilir, öyle ki bu ağrılar basit ağrı kesicilerle yönetilebilir. Sağlam dokulara verilen hasar, modern cerrahi teknikler, özellikle minimal invaziv cerrahi ile en aza indirilir.

   Daha Fazla Uzmanlaşma Daha Fazla Başarıya Dönüşür

   Bu klinikte kadın hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi ve beyin cerrahisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan başka bir cerrahi disiplinin kapsamadığı cerrahi işlemler yapılmaktadır. Bu kadar geniş bir prosedür yelpazesi, Genel Cerrahi Kliniği’ni belirli alanlarda (meme cerrahisi, endokrin cerrahisi, hepatopankreatobiliyer cerrahi, gastrointestinal cerrahi, obezite cerrahisi, transplantasyon prosedürü vb.) daha da uzmanlaştırdı, ancak sınırlar net olarak tanımlanmadı.

   Genel Cerrahi Kliniği’nin multidisipliner bir yaklaşım benimsemesi ve tanı ve tedavisinde hem tanı (laboratuvar, radyoloji, patoloji) hem de tedavi edici bölümlerle (kardiyoloji, nefroloji, nükleer tıp, endokrinoloji, akciğer hastalıkları, dahiliye vb.) ortak çalışması kaçınılmazdır.

   Endokrin Cerrahisi:

   Vücuttaki hormon salgılayan bezlerin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri ve diğer hastalıkları ile ilgilenir. Bu hastalıklar arasında tiroid kanserleri, tiroid nodülleri, guatr, paratiroid bezi tümörleri ve hastalıkları, akut ve kronik pankreatit, pankreas tümörleri ve böbrek üstü bezi hastalıkları ve kanserleri sayılabilir.

   Meme ameliyatı:

   Meme kanserinin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Ana amaç, memenin tümör tarafından sızan kısmını çıkarmaktır. Bu yaklaşım mümkün değilse ve memenin tamamen çıkarılması gerekiyorsa meme rekonstrüksiyonu için estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi bölümü ile işbirliği yapılır.

   Gastrointestinal cerrahi:

   Yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak, kolon ve rektum hastalıklarının ve tümörlerinin cerrahi tedavisi.

   Hepatopankreatobiliyer Cerrahi:

   Karaciğer, pankreas ve safra yollarının hastalıkları ve kanserleri ile ilgilenir. Bu üç organın bir arada ele alınmasının nedeni, birbirleriyle olan yakın anatomik ve fonksiyonel ilişkileridir.

   Obezite Cerrahisi:

   Diyet, egzersiz veya ilaç tedavisi ile tedavisi mümkün olmayan obezite için bariatrik cerrahi yapılır. Daha fazla ayrıntı “Obezite Merkezi” bölümünde mevcuttur.

   Nakil Ameliyatı:

   Genel Cerrahi Kliniğinin organ nakilleri, özellikle karaciğer ve böbrek nakilleri ile ilgilenen bir alt bölümüdür. Daha fazla ayrıntı için lütfen “Organ Nakil Ünitesi” bölümüne bakın.

   Hera Healthcare’in global hastane ve hekim ağındaki Genel Cerrahi Kliniği tarafından yönetilen hastalıkların tedavisi için tüm imkanlardan yararlanabilirsiniz.

   Özel danışmanlık için lütfen bizimle iletişime geçin

   HERA HEALTHCARE delivers intuitive, customized healthcare solutions to meet your treatment needs.

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]