+90 (534) 236 18 04

   Prof. Selçuk Peker, M.D.

   Dr. Peker received his medical degree from the Hacettepe University and graduated from the Hacettepe University Neurosurgery residency program in 1993. After working i

   BİLİMSEL MAKALELER

   n some clinics in Ankara, Alanya and İstanbul, Dr. Peker joined the faculty of the Department of Neurological Surgery at the Marmara University in May 1999 and later was named chief of stereotactic and functional neurosurgery. He did his gamma knife radiosurgery fellowship in University of Pittsburgh Medical Center and pain surgery and movement disorder surgery fellowship in Oregon Health Sciences University. Dr Peker joined the Acibadem Health Group in 2005. He served as Professor of Neurosurgery in Acibadem University Department of Neurosurgery. He was the chief of Gamma knife radiosurgery center and Movement Disorder Surgery program.

   In 2017 he joined Koç University Department of Neurosurgery. He is the Chair of Department of Neurosurgery. He is the chief of Gamma Knife Radiosurgery Center and Movement Disorder Surgery program.

   His work in stereotactic radiosurgery spans the breadth of that field including studies in cerebral vascular malformations, benign and malignant brain tumors, trigeminal neuralgia, epilepsy. He performs lesion surgery and DBS surgery for movement disorders.

   He is now President of Turkish Neuromodulation Society.

   Dr. Peker has published 136 articles in refereed journals. He performed 194 presentations in International and National Meetings. He presented 234 conferences as a guest scientist or visiting professor.

   Earth

   Education

   1978 -
   1984
   Hacettepe University
   Medicine School
   1987 -
   1993
   Hacettepe University
   Neurosurgery Specialist
   2001 -
   2005
   Marmara University Medicine School
   Assistant Professor
   2008 -
   2011
   Acıbadem MAA University Medicine School
   Department of Neurosurgery Faculty Associate Professor.
   2011 -
   2016
   Acıbadem MAA University Medicine School
   Department of Neurosurgery Prof. Dr.
   Trophy

   Prizes

   Document Text

   Articles

   SCIENTIFIC ARTICLES

    1. Akyoldaş G, Tuğcu ES, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Santral nörositom tedavisi için Gamma Knife radyocerrahisi: 25 hastanın tek merkez deneyimi. eEANS2020 Sınırların Ötesinde Sanal Buluşma, 19-21 Ekim 2020
    2. Samancı MY, Atasoy AI, Aygün MS, Peker S : Gama bıçağı radyocerrahisi sonrası radyasyon nekrozunu tümör ilerlemesinden ayırt etmek için MRI tabanlı tedavi yanıt değerlendirme haritaları (TRAM’lar) ve radyomik özellikler. eEANS2020 Sınırların Ötesinde Sanal Buluşma, 19-21 Ekim 2020
    3. Samancı MY, Hergünsel ÖB, Atasoy AI, Karaköse F, Bölükbaşı Y, Peker S : Hipofraksiyone gama bıçağı radyocerrahisi ile tedavi edilen büyük intrakraniyal meningiomlu hastalarda kısa dönem sonuçlar. eEANS2020 Sınırların Ötesinde Sanal Buluşma, 19-21 Ekim 2020
    4. Sezen D, Bölükbaşı Y, Atasoy AI, Alpan V, Sağlam Y, Selek U, Peker S : Üç ila beş fraksiyonda çerçevesiz fraksiyone Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society Toplantısı, Dubai, 2018
    5. Atasoy AI, Bölükbaşı Y, Sezen D, Sağlam Y, Alpan V, Selek U, Peker S : Gamma Knife Icon’da fraksiyone tedavilerin klinik yolu. Leksell Gamma Knife Society Toplantısı, Dubai, 2018
    6. Şirin A, Şengöz M, Yılmaz M, Peker S : Fasiyal sinir schwannomları için Gamma Knife radyocerrahisi. 13 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi, 28 Mayıs-1 Haziran, 2017 Montreoux, İsviçre
    7. Peker S : Beyin sapı lezyonları için stereotaktik biyopsi. Sırp Nöroşirürji Derneği Birinci Yıllık Toplantısı, 31 Ekim 2015, Belgrad, Sırbistan
    8. Peker S : Davranış bozuklukları için radyocerrahi. 2 nd Güneydoğu Avrupa Nöroşirürji Derneği Toplantısı, 22-24 Ekim 2015 Saraybosna, Bosna Hersek
    9. Peker S , Yılmaz M, Çakaloğlu HC, Şengöz M: Olfaktör oluk meningiomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 27-30 Eylül 2015, New Orleans, ABD
    10. Peker S : Davranış bozuklukları için radyocerrahi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 27-30 Eylül 2015, New Orleans, ABD
    11. Peker S , Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Yılmaz M, Şengöz M: Tekrarlayan yüksek dereceli gliomalar için Gamma bıçaklı radyocerrahi. 19 inci Nöroonkoloji, Miami, Florida, ABD Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı 2014 13-16 Kasım
    12. Peker S : Parasagital meningiomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. 10 inci Beyin Cerrahları, Astana’da, Kazakistan, 2014 Eylül Asya Kongresi
    13. Bolluk Kılıç B, Peker S : Holmes tremoru için çoklu hedef derin beyin stimülasyonu. ASSFN Bienali Toplantısı, Mayıs 2014, Washington DC, ABD
    14. Peker S , Üçüncü Kefeli A, Şengöz M, Pamir MN: Beyin sapı kavernomları için Gamma Knife radyocerrahisi. 65 inci Nöroşirurji, 1 Alman Cemiyeti Yıllık Toplantısı st Türk Nöroşirürji Derneği ile Ortak Meeeting, Mayıs 2014, Dresden, Almanya
    15. Peker S , Arslan Kabalay I, Tezcanlı EK, Şengöz M, Çizmeli O, Pamir MN: AVM’ler için Gamma Knife radiocerrahi: 199 hastadan oluşan bir klinik seri. 65 inci Nöroşirurji, 1 Alman Cemiyeti Yıllık Toplantısı st Türk Nöroşirürji Derneği ile Ortak Meeeting, Mayıs 2014, Dresden, Almanya
    16. Abacıoğlu U, Özen Z, Arifoğlu A, Günhan B, Kayalılar N, Yılmaz M, Peker S , Şengöz M, Gürdallı S, Cozzi L: Gamma Knife’a kıyasla iyi huylu beyin lezyonları için düzleştirici filtresiz foton ışınlarına sahip VMAT radyocerrahi. ESTRO Toplantısı, Nisan 2014, Wien, Almanya
    17. Peker S : AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi: 199 hastadan oluşan bir klinik seri. 1 st Uluslararası Konferansı “Nöroşirurji Gerçek Sorunları” Nisan 2014, Buhara, Özbekistan
    18. Tezcanlı E, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Çocuklarda ve ergenlerde schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi .  Nöro-Onkoloji, 8. St. Jude-VIVA Forumu ile birlikte 16. Uluslararası Pediatrik Nöro-Onkoloji Sempozyumundan Özetler, 28 Haziran – 2 Temmuz 2014, Singapur ek 1 ; 16 (Ek 1),  i127-i136.
    19. Peker S : Vestibüler schwannomlar için gama bıçağı cerrahisi. Ürdün Nörolojik Cerrahlar Derneği Bölgesel Konferansı, Kasım 2013, Dead Sea, Ürdün
    20. Peker S : Radyocerrahi beyin cerrahisi pratiğini nasıl değiştirdi? 1 st Güneydoğu Avrupa Nöroşirürji Derneği (seens), Ekim 2013, Belgrad, Sırbistan Kongresi
    21. Şengöz M, Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Peker S , Pamir N. Brainstem Metastazların Gamma Knife Radiosurgery ile Tedavisi. Journal of Radiosurgery and SBRT, ISRS Abstracts, Haziran 2013, Toronto, Kanada
    22. Şengöz M, Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Peker S , Pamir MN: Beyin sapı metastazlarının gama bıçaklı radyocerrahi ile tedavisi. 11 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi (ISRS), 16-18 Haziran 2013, Toronto, Kanada
    23. Tezcanlı E, Şengöz M, Yılmaz M, Özek M, Peker S : Pediatrik arteriyovenöz malformasyonlar için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Pediatrik Radyasyon Onkolojisi Derneği Toplantısı, 8-11 Mayıs 2013, Louisville, ABD
    24. Tezcanlı E, Şengöz M, Peker S : Pediatrik pilositik astrositomlar için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Pediatrik Radyasyon Onkolojisi Derneği Toplantısı, Haziran 2011, Venedik, İtalya
    25. Peker S , Şengöz MN, Arman F, Pamir MN: Arteriyovenöz malformasyonlar için gama bıçaklı radyocerrahi sonrası nöbet sonucu. 10 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi 2011 08-12 Mayıs, Paris, Fransa
    26. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Juguler foramen schwannomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. 10 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi 2011 08-12 Mayıs, Paris, Fransa
    27. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Juguler foramen schwannomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. 1 st Anadolu Asya Dostluk Toplantısı, Şubat 2011, İstanbul
    28. Peker S : Juguler foramen schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. EGKS Buluşması, Kasım 2010, İstanbul
    29. Peker S , Yıldız E, Pamir MN: Sağlıklı deneklerde trigeminal sinirin sisternal kısmının hacmi. CNS Yıllık Toplantısı, San Francisco, ABD, Ekim 2010
    30. Öztürk Ö, Peker S , Üneri C: Gama bıçağı stereotaktik radyocerrahinin bir komplikasyonu olarak sensorinöral işitme kaybı: İki olgu sunumu. Mısır Uluslararası Otolarengoloji Kongresi, Şarm El-Şeyh, Mısır, 2010
    31. Peker S , Akgün Y, Şengöz M: Tremor tedavisi için Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society’nin 15. Uluslararası toplantısı, Atihens, Yunanistan, 2010
    32. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüsün kavernöz hemanjiyomlarında Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society’nin 15. Uluslararası toplantısı, Atina, Yunanistan, 2010
    33. Peker S , Şengöz M, Özek MM, Pamir MN: Pilositik astrositomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. 1 st Ortadoğu Nöroşirürji Sempozyumu 2010 08-11 Nisan, İstanbul
    34. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Vestibüler schwannomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. 1 st Ortadoğu Nöroşirürji Sempozyumu 2010 08-11 Nisan, İstanbul
    35. Kara Ö, Baykan N, Ustalar Özgen S, Peker S , İşbir O: Derin beyin stimülasyonu ve anestezi. 2 nd Toplam İntravenöz Anestezi Dünya Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Berlin, Almanya
    36. Peker S , Şengöz M: Pilositik astrositomların Gamma Knife radyocerrahisi. Leksell Gamma Knife Society’nin 13. Uluslararası toplantısı, Quebec City, Kanada, 2008
    37. Işık U, Peker S , Belirgen M, Özek MM: Holmes tremorunun ventral intermedius nükleus derin beyin stimülasyonu ile tedavisi. 7 inci Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği Kongresi, 26-29 Eylül 2007 Kuşadası, İzmir
    38. Işık U, Peker S , Özek MM: Pantotenat kinaz ilişkili nörodejenerasyona bağlı distonisi olan iki çocukta pallidal uyarı. 7 inci Avrupa Pediatrik Nöroloji Derneği Kongresi, 26-29 Eylül 2007 Kuşadası, İzmir
    39. Kılıç T, Toktaş Z, Abacıoğlu U, Pazarlı H, Peker S , Pami MN: Gamma bıçak stereotaktik radyocerrahi: Uvea melanomlarında tercih edilen tedavi. 5 inci Nöro-Onkoloji Asya Derneği’nin Toplantısı, 02-04 Kasım 2007, İstanbul
    40. Kılıç T, Belirgen M, Peker S , Abacıoğlu U, Pamir MN: Kavernöz sinüs meningiomlarının gama bıçak radyocerrahisini takiben hacim değişiklikleri. 5 inci Nöro-Onkoloji Asya Derneği’nin Toplantısı, 2-4 Kasım 2007, İstanbul
    41. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavernöz hemanjiyomlarında Gamma Knife radyocerrahisi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 15-20 Eylül 2007, San Diego, ABD
    42. Peker S , Dinçer A, Pamir MN: Normal Bireylerde Trigeminal Sinirin Vasküler Kompresyonu: 3D CISS Dizisi ile 200 Sinirin 3 Tesla MR İncelenmesi. Nörolojik Cerrahlar Kongresi yıllık toplantısı, 15-20 Eylül 2007, San Diego, ABD
    43. Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavenöz hemanjiyomlarında gama bıçaklı radyocerrahi. 8 inci Uluslararası Stereotaktik Radyocerrahi Toplum Kongresi, 23-27 Haziran 2007, San Francisco, ABD
    44. Peker S , Akgün Y, Kaya D, Işık U: Hareket bozuklukları cerrahisi: Tek cerrah deneyimi. 11 inci Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi. 3-7 Haziran 2007, İstanbul
    45. İşbakan F, Şengöz M, Peker S , Bilge H, Büyüksaraç B, Özen Z, Ülgen Y: Doku homojensizliklerine yakın normoksik jel dozimetri ile 3-D Gamma bıçak doz dağılımı. 12. Uluslararası Leksell Gamma Knife Society toplantısı, Seul, Güney Kore, 2006
    46. Peker S , Atasoy BM, Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Uveal melanom için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Leksell Gamma Knife Society’nin 13. Uluslararası toplantısı, Seul, Güney Kore, 2006
    47. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Vestibüler schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. 7 inci Kongresi ISR’leri, 11-15 Eylül 2005 Brüksel’de ve, Belçika
    48. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kafa tabanı meningiomlarının tedavisinde gama bıçaklı radyocerrahi. 7 inci Kongresi ISR’leri, 11-15 Eylül 2005, Brüksel, Belçika
    49. Peker S , Atasoy BM, Şengöz M, Abacıoğlu U, Kılıç T, Pamir MN: Nazofarenks karsinomu için eksternal radyoterapi sonrası stereotaktik radyocerrahi. 7 inci Kongresi ISR’leri, 11-15 Eylül 2005, Brüksel, Belçika
    50. Atasoy BM, Abacıoğlu U, Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Gamma bıçak stereotaktik radyocerrahi for nazofaringeal karsinom, ECCO 13- The European Cancer Conference, Paris, European Journal of Cancer Supplements Vol. 3, (No. 2), 411, 2005
    51. Pamir MN, Peker S , Dinçer A, Özek MM: İntraoperatif MR görüntüleme: 3T MR sistemi ile ön sonuçlar. Academia Eurasiana Neurochirnırgica 13 inci Sözleşmesi, 1-03 Eylül 2005 Bamberg, Almanya
    52. Abacıoğlu U, Şengöz M, Tezcanlı E, Akpulat S, Peker S , Sav A, Pamir MN: Oligodendroglial tümörlerin tedavi sonuçları ve MIB-1 etiketleme indekslerinin prognostik önemi. XXIII. Dünya Patoloji ve Laboratuvar Tıbbı Kongresi, 26-30 Mayıs 2005, İstanbul, Türkiye
    53. Abacıoğlu U, Şengöz M, Tezcanlı E, Akpulat S, Peker S , Sav A: Oligodendroglial tümörler için MIB-1 etiketleme indekslerinin prognostik önemi. Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Yıllık Toplantısı 13-17 Mayıs 2005, Orlando, FL, ABD
    54. Kılıç T, Belirgen M, Peker S , Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahisi ile tedavi edilen hipofiz adenomları: Minimum 3 yıllık takip ile 100 olgunun hacimsel analizi. AANS Toplantısı, 2005, New Orleans, ABD
    55. Pamir MN, Peker S : Hipofiz fossasının yan duvarlarının mikrocerrahi anatomisi. 6 th 2005 Minimal İnvazif Nöroşirurji, Nagoya, Japonya, Uluslararası Kongresi
    56. Pamir MN, Peker S : Beşinci sinirin periferik-merkezi miyelin geçiş bölgesinin mikroanatomik yapısı. 6 th 2005 Minimal İnvazif Nöroşirurji, Nagoya, Japonya, Uluslararası Kongresi
    57. Pamir MN, Peker S : Üçüncü ventrikül kolloid kistlerinin maruz kalmaları. 6 th 2005 Minimal İnvazif Nöroşirurji, Nagoya, Japonya, Uluslararası Kongresi
    58. Gerçek A, Peker S , Kılıç T, Özek MM, Pamir MN: Pediatrik hastalarda Gamma bıçaklı radyocerrahide anestezik yaklaşım. 12. Uluslararası Leksell Gamma Knife Society toplantısı, Wien, Avusturya, 2004
    59. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN, “Trigeminal schwannomlar için Gamma Knife radyocerrahisi” 12. Uluslararası Leksell Gamma Knife Society toplantısı, Wien, Avusturya, 2004
    60. Atasoy BM, Peker S , Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Stereotaktik radyocerrahi sonrası trigeminal schwannomalı hastaların sonuçları. 2 nd Olmayan habis Hastalıklar Radyoterapi üzerinde ESTRO Toplantısı. Nice, Fransa, 2004
    61. Pamir MN, Kılıç T, Peker S , Sengöz M: Gamma-Knife radyocerrahisi ile tedavi edilen hipofiz adenomlarının radyolojik ve endokrinolojik sonuçları. 12 th European Congress of Neurosurgery, European Association of Neurological Societies (EANS), 7-12 Eylül, Lizbon, Portekiz, 2003.
    62. Gerçek A, Peker S , Doğan İV, Kılıç T, Özek MM, Pamir MN: Gama bıçaklı radyocerrahi boyunca çocuk hastalara anestezik yaklaşım. Pediatrik Anestezi Derneği ve Japon Pediatrik Anesteziyoloji Derneği’nin ortak toplantısı, San Francisco, ABD, 2003
    63. Peker S , Türe U, Pamir MN, Trigeminal nevralji tedavisi için mikrovasküler dekompresyon. 10. Dünya Ağrı Kongresi, San Diego, ABD, 2002
    64. Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Meningiomlarda Gamma Knife radyocerrahisi. 11 inci Leksell Gamma Knife Derneği, Prag Uluslararası toplantısında, 2002 Cumhuriyeti Kontrol
    65. Peker S , Kılıç T, Abacıoğlu U, Şengöz M, Pamir MN: Trigeminal schwannomlar için Gamma Knife radyocerrahisi. IV inci Meningiomlarının Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
    66. Kılıç T, Peker S , Şeker A, Akalın S, Erzen C, Pamir MN: Hipofiz adenomlarının üçüncü yıl radyolojik ve endokrinolojik sonuçları. IV inci Meningiomlarının Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
    67. Kılıç T, Peker S , Konya D, Baltacıoğlu F, Çekirge S, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahisi sonrası arteriyovenöz malformasyonların ikinci yıl takip sonuçları. IV inci Serebral Venöz Sisteminde Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
    68. Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kafa tabanı meningiomlarında Gamma Knife Radyocerrahi. IV inci Meningiomlarının Uluslararası Kongresinde, İstanbul 2002 Türkiye
    69. Deyneli O, Yavuz D, Sezgin YÖ, Şeker A, Peker S , Şengöz M, Kılıç T, Pamir MN, Akalın S: Stereotaktik Gamma Knife Radiosurgery in the Treatment of Hipofiz Tümörleri. 23 rd Türkiye, Endokrin Dernekleri Avrupa Federasyonu, İstanbul, 2000 Türkiye ile Ortak toplantının Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi
    70. Peker S , Kılıç T, Şeker A, Sengöz M, Akalın S, Pamir N: Gamma Knife Radiosurgery for Hipofiz Adenomları. 10 inci Gamma Knife Derneği, Squaw Valley, ABD, 2000 Uluslararası toplantısında
    71. Tekkök IH, Erbengi A, Peker S : Pediatrik beyin apsesinin yönetimi. ESPN XIII. Kongresi, Berlin 1992
    72. Peker S , Palaoğlu S, Akpınar G, Erbengi A: Çocuklarda subdural ampiyemler. ESPN XIII. Kongresi, Berlin 1992
    73. Palaoğlu S, Bavbek M, Peker S , Önol B, Erbengi A: Kemikleşmiş büyüme hormonu salgılayan adenom. EANS Kış toplantısı, Selanik, Yunanistan, 1992
     1. Kara M, Samancı Y, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Yüksek riskli laktotrof adenomlar için Gamma Knife radyocerrahisi: Uzun dönem sonuçlar. J Clin Neurosci 2021 (Kabul Edildi)
     2. Samancı Y, Şişman U, Altıntaş A, Sarıoğlu S, Sharifi S, Atasoy AI, Bölükbaşı Y, Peker S : Büyük metastatik beyin tümörleri için hipofraksiyone çerçevesiz Gamma Knife radyocerrahisi. Clin Exp Metastazı (Kabul Edildi) 2020
     3. Peker S , Samancı Y, Aygün MS, Yavuz F, Erden ME, Nokay AE, Atasoy AI, Bölükbaşı Y: Gamma Knife Radyocerrahi ile Tedavi Edilen Metastatik Beyin Tümörlerinde Radyasyon Etkisi ile Kalıcı Tümör Lezyonunun Ayırımında Tedavi Yanıt Değerlendirme Haritalarının Kullanımı. Dünya Nöroşirürji (Kabul Edildi) 2020
     4. Akyoldaş G, Samancı Y, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Foramen Magnum Meningiomlarında Gamma Knife Radyocerrahisinin Uzun Dönem Sonuçları. Neurosurg Rev 2020 (Kabul edildi) doi: 10.1007/s10143-020-01446-5
     5. Kılıç Durankuş N, Samancı Y, Yılmaz M, Şengöz M, Bölükbaşı Y, Peker S : Manyetik rezonans görüntüleme negatif Cushing hastalığı için tam selelar gama bıçak radyocerrahinin etkinliği. J Neurosurg Sci 2020 (Kabul Edildi) doi: 10.23736/S0390-5616.20.05048-1
     6. Bölükbaşı Y, Samancı Y, Akdemir E, Peker S : Radyonekroz: Pandora’nın kutusu. Editöre Mektup. Radyoterapi ve Onkoloji 2020 (kabul edildi) doi: 10.1016/j.radonc.2020.07.058
     7. Samancı Y, Oktuğ D, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : İntraventriküler meningiomların tedavisinde gama bıçaklı radyocerrahinin etkinliği. J Clin Neurosci 80: 38-42, 2020
     8. Kara M, Güdük M, Samancı Y, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Cushing hastalığı olan hastalarda gama bıçağı radyocerrahisi: agresif kortikotrop hipofiz tümörü ile kortikotrop adenomunun karşılaştırılması. Clin Neurol Neurosurg 197: 106151, 2020
     9. Akyoldaş G, Şirin A, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Fasiyal sinir schwannomları için gama bıçaklı radyocerrahinin uzun dönem sonuçları. Neurol Res 42(12): 1055-1060, 2020
     10. Peker S, Samancı MY, Yılmaz M, Şengöz M, Ülkü N, Ögel K: Ventral kapsülotominin tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk için etkinliği ve güvenliği: Tek merkez deneyimi. Dünya Nöroşirürji 141: e941-952, 2020
     11. Akyoldaş G, Hergünsel OB, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Gamma Knife Radiosurgery for Anterior Klinoid Proses Meningiomları: Ardışık 61 Hastadan oluşan bir seri. Dünya Nöroşirürji 133: E529-E534, 2020
     12. Akyoldaş G, Hergünsel OB, Özdemir IE, Şengöz M, Peker S : Gamma bıçaklı radyocerrahi for hipofiz iğsi hücreli onkositomlar. Clin Neurol Neurosurg 187: UNSP 105560, 2019
     13. Hergünsel OB, Peker S : Ağrı için radyocerrahi (Türkçe). Türk Nöroşir Derg 29: 208-216, 2019
     14. Peker S : Vestibüler olmayan schwannoma radyocerrahisi. Prog Neurol Surg 34:159-165, 2019
     15. Üçüncü Kefeli A, Şengöz M, Peker S : Hemorajik beyin sapı kavernomlarında gama bıçaklı radyocerrahi: Turk Neurosurg 29:14-19, 2019
     16. Pekic S, Bogoslavjevic V, Peker S ve diğerleri: Lenfositik hipofizit stereotaktik radyocerrahi ile başarılı bir şekilde tedavi edildi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 79(1):77-85, 2018
     17. Özyurt O, Dinçer A, Yıldız E, Peker S , Yılmaz M, Şengöz M, Öztürk C: Arteriyel spin etiketlemesinin serebral arteriyovenöz malformasyonların stereotaktik radyocerrahi planlamasına entegrasyonu. J Magn Reson Görüntüleme 46(6):1718-1727, 2017
     18. Peker S , Şirin A: Primer trigeminal nevralji ve spinal trigeminal çekirdeğin pars oralis’in rolü. Med Hipotezleri 100:15-18, 2017
     19. Arslan Kabalay I, Tezcanlı E, Yılmaz M, Çzmeli O, Şengöz M, Peker S : AVM’ler için Gamma Knife radiocerrahi : 199 hastadan oluşan bir klinik seri. Türk Nöroşirürji 27(2):301-308, 2017
     20. Üçüncü Kefeli A, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Endolimpatik kese tümörlerinde gama bıçağı radyocerrahisi: Üç olgu sunumu. Türk Nöroşirürji 27(4):665-669, 2017
     21. Peker S , Şirin A: Fantom ağrı ile kulak çınlaması arasındaki paralellikler. Med Hipotezleri 91:95-97, 2016
     22. Yılmaz M, Peker S : Düşük dereceli gliomların tedavisi için radyocerrahi. Türkiye Klinikleri Norosirurji Ek 6(3): 95-98, 2016 (Türkçe)
     23. Yıldız E, Yolcu S, Dinçer A, Peker S : Trigeminal Sinirin Sarnıç Kısmı Hacmi: Sağlıklı Deneklerin 3.0-Tesla Yapıcı-Kararlı Durumda Girişim Görüntüleme ile Çalışması. Türkçe J Neuro Sci 32: 106-114, 2015
     24. Güdük M, Sav A, Peker S : Kalvaryum enostozu: Olgu sunumu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6: 116-118, 2015 (Türkçe)
     25. Peker S : Yorum: Derin beyin stimülasyonunun olağandışı komplikasyonları. Neurosurg Rev 38(2):252, 2015
     26. Sun İ, Sav A, Peker S : Sinus pericranii. Vaka raporu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6: 58-60, 2015 (Türkçe)
     27. Peker S : Nikola Tesla, Mütevazı Dahi. Turk Neurosurg 24:821-822, 2014
     28. Abacıoğlu U, Özen Z, Yılmaz M, Arifoğlu A, Günhan B, Peker S , Şengöz M, Gürdallı S, Cozzi L: Benign beyin lezyonları için düzleştirici filtresiz foton ışınları ile RapidArc radyocerrahinin Gamma Bıçağı ile karşılaştırıldığında kritik değerlendirmesi: a tedavi planlama çalışması. Radiat Oncol 9:119, 2014
     29. Yılmaz M, Peker S : Gliomların tedavisi için radyocerrahi. Gündemi 2/3: 54-58, 2014
     30. Peker S , Yolcu S: Sellar ve parasellar tümörlerde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Dergisi 24 (Ek 3):93-99, 2014 (Türkçe)
     31. Bolluk Kılıç B, Peker S : Derin Beyin Stimülasyonu (DBS). Tarih, mekanizmalar, endikasyonlar. Türk Nöroşirürji Dergisi 24:250-256, 2014 (Türkçe)
     32. Bolluk Kılıç B, Peker S : Hareket bozuklukları için radyocerrahi. Türk Nöroşirürji Dergisi 24:194-199, 2014 (Türkçe)
     33. Peker S , Baykan N, Sav A, Hacıhanifioğlu M: Beyin sapı lezyonunun stereotaktik biyopsisi için kontrlateral transfrontal ekstraventriküler yaklaşım. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4:154-156; 2013 (Türkçe)
     34. Peker S : Yorum: Vertebrobaziler dolikoektazinin neden olduğu trigeminal nevraljinin klinik analizleri. Neurosurg Rev 36(4):577-578, 2013
     35. Şengöz M, Arslan Kabalay İ, Tezcanlı E, Peker S , Pamir MN: Beyin sapı metastazının gama bıçağı radyocerrahisi ile tedavisi. J Neuroncol 113 (1):33-38, 2013
     36. Peker S , Usseli İ, Pamir MN: Beyin sapı vasküler malformasyonlarına bağlı trigeminal nevralji: İki olgu sunumu literatürün gözden geçirilmesi. Türkçe J Neuro Sci 29:594-597, 2012
     37. Peker S , Şengöz M, Kılıç T, Pamir MN: Juguler foramen schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. Neurosurg Rev 35:549-553, 2012
     38. Sun İ, Ceyhan Ş, Peker S : Üçüncü ventriküler kavernom nedeniyle yüzeyel siderosis: Olgu sunumu. Türkçe J Neuro Sci 29:141-145, 2012
     39. Işık U, Akgün Y, Peker S , Özek MM: Pantotenat kinazla ilişkili nörodejenerasyona bağlı distonide derin beyin stimülasyonu. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 3:72-75, 2012. (Türkçe)
     40. Peker S : Tekrarlayan/kalıntı meningiomlarda radyocerrahinin etkinliği. Türk Nöroşirürji Dergisi. 21(2):189-191, 2011. (Türkçe).
     41. Erdur FM, Kılıç T, Peker S , Çelik Ö, Kadıoğlu P: Akromegali hastalarında gama bıçaklı radyocerrahi. J Clin Neurosci 18:1616-1620, 2011
     42. Peker S : Yorum: Kafa içi dural arteriyovenöz fistüller için radyocerrahi: bir derleme. Neurosurg Rev 34(3):315, 2011
     43. Peker S : Yorum: Trigeminal schwannomalar: 57 vaka ile deneyim ve literatürün gözden geçirilmesi. Neurosurg Rev 34(2):171, 2011
     44. Bayraklı F, Sav A, Peker S : Bilateral talamik glioma. Nobel Medicus 6:98-100, 2010
     45. Timmermann L, Pauls KA, Wieland K, Jech R, Kurlemann G, Sharma N, Gill SS, Haenggeli CA, Hayflick SJ, Hogarth P, Leenders KL, Limousin P, Malanga CJ, Moro E, Ostrem JL, Revilla FJ, Santens P , Schnitzler A, Tisch S, Valldeoriola F, Vesper J, Volkmann J, Woitalla D, Peker S : Nörodejenerasyonda beyin demir birikimi ile distoni : bilateral pallidal stimülasyon Beyin 2010 Mart;133(Pt 3):701-12.
     46. Toktaş O, Bicer A, Demirci G, Pazarlı H, Abacıoğlu U, Peker S , Kılıç T: Gamma bıçak stereotaktik radyocerrahi, göz içi komplikasyonları olmayan düşük hacimli uveal melanomlar için iyi uzun vadeli sonuçlar verir. Journal of Clinical Neuroscience, 17:441-445, 2010
     47. Genç A, Biçer A, Abacıoğlu U, Peker S , Pamir MN, Kılıç T: Glomus jugulare tümörlerinin tedavisi için Gamma bıçaklı radyocerrahi. J Neurooncol 97: 101-108, 2010
     48. Pamir MN, Özduman K, Dinçer A, Yıldız E, Peker S , Özek MM: İlk intraoperatif, ortak kaynaklı, ultra yüksek alan 3-Tesla manyetik rezonans görüntüleme sistemi ve düşük dereceli glioma rezeksiyonunda uygulanması. J Neurosurg 112: 57-69, 2010
     49. Bayraklı F, Sav A, Peker S : Serebral kavernöz malformasyonu taklit eden intrakraniyal anevrizma. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 3(2):75-77, 2010
     50. Yıldız E, Peker S , Çizmeli O, Pamir MN: Dural arteriyovenöz fistül tedavisinde kombine bir yaklaşım: süper selektif embolizasyon ve gama bıçaklı radyocerrahi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(3):162-166, 2010. (Türkçe).
     51. Akgün Y, Peker S : Tremorun cerrahi tedavisi. 1(3):123-127, 2010 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. (Türkçe olarak).
     52. Bayraklı F, Dinçer A, Sav A, Vardareli E, Peker S : Fraksiyone radyoterapiden on yedi yıl sonra geç beyin sapı radyonekrozu. Türk Neurosurg 19:182-185, 2009
     53. Peker S , Dinçer A, Pamir MN: Trigeminal sinirin vasküler kompresyonu asemptomatik bireylerde sık görülen bir bulgudur: 200 trigeminal sinirin 3D CISS sekansları kullanılarak 3-T MR görüntülemesi. Açta Neurochir 151: 1081-1088, 2009
     54. Yener U, Bayraklı F, Vardareli E, Sav A, Peker S : Kalvaryal metastazı taklit eden intradiploik meningioma: Olgu sunumu. Türk Neurosurg 19:297-301, 2009
     55. Şeker A, Toktaş Z, Peker S , Batırel HA, Pamir MN: Trigemino-Kardiyak Refleks nedeniyle Asistoli: Hipofiz Adenoma için Transsfenoidal Cerrahinin Nadir Komplikasyonu. J Clin Neurosci 16: 338-340, 2009
     56. Bayraklı F, Peker S : Sylvian fissür lipomu: Olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2(3):165-168,2009
     57. Bayraklı F, Peker S : Meme kanseri öyküsü olan bir hastada intradiploik epidermoid kist. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2:27-29,2009. (Türkçe olarak).
     58. Peker S, Pamir MN: Radyocerrahinin tarihçesi ve kullanımı. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 1-7, 2009. (Türkçe).
     59. Peker S , Pamir MN: Vasküler patolojilerin tedavisinde radyocerrahi. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 13-19, 2009. (Türkçe).
     60. Peker S , Pamir MN: Meningiomların tedavisinde radyocerrahi. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 31-34, 2009. (Türkçe).
     61. Peker S , Pamir MN: Schwannomların tedavisinde radyocerrahi. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 35-41, 2009. (Türkçe).
     62. Peker S , Pamir MN: Kafa tabanı tümörlerinde radyocerrahi. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 42-46, 2009. (Türkçe).
     63. Peker S : Fonksiyonel hastalıkların tedavisinde radyocerrahi. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 70-77, 2009. (Türkçe).
     64. Peker S , Bayraklı F: Oküler patolojilerde radyocerrahi. Türk Klinikleri Nöroşirürji-Radyocerrahi Özel Sayısı. 2 (1): 78-82, 2009. (Türkçe).
     65. Bayraklı F, Peker S, Yapıcıer Ö, Pamir MN: Supratentoryal alana uzanan erişkin bir medullomyoblastoma olgusu. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 1:126-129, 2008
     66. Bayraklı F, Peker S , Sun İ, Yapıcıer Ö, Pamir MN: Pineal glioblastoma multiforme: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 1:176-180, 2008. (Türkçe).
     67. Bayraklı F, Sav A, Peker S : Granüler hücresel astrositom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 1:185-189, 2008. (Türkçe).
     68. Peker S , Bayraklı F: Epilepsi tedavisinde radyocerrahi kullanımı. Epilepsi. 14: 198-206, 2008. (Türkçe).
     69. Bayraklı F, Peker S , Pamir MN: Haemophilus aphrophilus beyin apsesi: bir olgu sunumu. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 1: 251-253, 2008. (Türkçe).
     70. Bayraklı F, Çankaya T, Bayraklı Ş, Güney İ, Peker S : Kordomalarda sitogenetik ve moleküler genetik. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 1:259-263, 2008. (Türkçe).
     71. Peker S, Işık U, Akgün Y, Özek M: Talamik Apseye Bağlı Holmes Tremoru için Derin Beyin Stimülasyonu. Childs’ın Sinir Sistemi 24: 1057-62, 2008
     72. Peker S, Pamir MN: Merkezi miyelin-periferik miyelin geçiş bölgesinin mikroanatomisi (Editöre Mektup) Nöroşirürji 60(3): E582, 2007
     73. Peker S : Ağrı tedavisinde radyocerrahi. Klinik Gelişim. 20: 202-205, 2007. (Türkçe).
     74. Peker S , Şengöz M: Gamma Knife radyocerrahinin ağrı tedavisinde kullanımı. Ağrı 19: 11-15, 2007. (Türkçe).
     75. Peker S , Sun IH, Pamir MN: Bir cerrahi bölgede unutulan bir pamuklu pedin MRI bulguları. Marmara Tıp Dergisi 20:193-195, 2007. (Türkçe).
     76. Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Pamir MN: Trigeminal schwannomların tedavisinde gama-bıçak radyocerrahisi. Açta Neurochir 149: 1133-1137, 2007
     77. Pamir MN, Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Özek MM: Trigeminal schwannomların cerrahi tedavisi. Neurosurg Rev 30:329-337, 2007
     78. Pamir MN, Peker S , Kılıç T, Şengöz M: Superior sagital sinüsü tutan meningiomların tedavisinde gama bıçağı cerrahisinin etkinliği. Zentralbl Neurochir 68:73-78, 2007
     79. Pamir MN, Peker S , Özek MM, Dinçer A: İntraoperatif MR görüntüleme: 3 tesla MR sistemi ile ön sonuçlar. Acta Neurochir Ek 98: 97-100, 2006
     80. Peker S , Pamir MN: Trigeminal sinirin santral miyelin-periferik miyelin geçiş bölgesinin mikroanatomisi (Mektup). Nöroşirürji 60: E582, 2006
     81. Pamir MN, Peker S : Trigeminal nevralji için mikrovasküler dekompresyon: uzun süreli bir takip çalışması. Minimal İnvaziv Nöroşirürji 49: 342-346, 2006
     82. Peker S , Kurtkaya Ö, Üzün İ, Pamir MN: Trigeminal sinirin santral miyelin-periferik miyelin geçiş bölgesinin mikroanatomisi. Nöroşirürji 59: 354-359,2006
     83. Konya D, Peker S , Özgen S, Kurtkaya Ö, Pamir MN: Papiller glionöronal tümöre bağlı yüzeyel siderosis. J Clin Neurosci 13: 950-952, 2006
     84. Peker S: Hipofiz adenomlarında Gamma Knife kullanımı. Türk Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri, Nöroşirürji. 2:51-57, 2006. (Türkçe).
     85. Peker S , Pamir MN: Kavernöz hemanjiyomlar. (Editöre mektup). J Neurosurg 102:962-963, 2005
     86. Pamir MN, Kılıç T, Bayraklı F, Peker S : Kavernöz sinüs meningiomlarının değişen tedavi stratejisi: tek bir kurum deneyimi. Surg Neurol 64: S2;58-66, 2005
     87. Peker S , Güneş I, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Elmacı I, Pamir MN: Hipofiz sapında yerleşimli ektopik hipofiz adenomu: Olgu sunumu. J Neurosurg Sci 49(1):25-29, 2005
     88. Peker S , Çerçi A, Özgen S, Işık N, Kalelioğlu M, Pamir MN: Spinal meningiomlar: 41 hastanın değerlendirilmesi. J Neurosurg Sci 49(1):7-11, 2005
     89. Peker S , Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Kılıç T, Pamir MN: Hipofiz fossa lateral duvarlarının mikrocerrahi anatomisi. Açta Neurochirurgica 147:641-649, 2005
     90. Peker S , Sun İ, Kurtkaya Ö, Sav A, Pamir MN: Suprasellar hemanjioblastoma. İki durumun raporu ve kaynakçanın gözden geçirilmesi. Journal of Clinical Neurosciences 12:85-89,2005
     91. Peker S , Pamir MN: Mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomyopatili (MNGIE) bir hastada trigeminal nevralji. Journal of Clinical Neurosciences 12:173-175,2005
     92. Peker S, Abacıoğlu U, Bayraklı F, Kılıç T, Pamir MN: Meme kanseri öyküsü olan bir hastada kavernöz sinüs plazmasitomanın radyocerrahi tedavisi. Cerrahi Nöroloji 63:174-176,2005
     93. Peker S , Güneş I, Akansel G, Pamir MN: Pontin enfarktüsüne bağlı trigeminal nevralji. Baş ağrısı 44:1043-1045,2004
     94. Peker S , Özgen S, Özek MM, Pamir MN: İntramedüller spinal kord ependimomlarının cerrahi tedavisi: Sonuç, tümör parametreleri ile tahmin edilebilir mi? J Spinal Dis Tech 17:516-521,2004
     95. Peker S , Ay B, Sun İ, Özgen S, Pamir MN, “Meralgia paresthetica: lumbar disk cerrahisi sırasında prone pozisyonun komplikasyonu” The Internet Journal of Anesthesiology, Cilt 8, N:1 (2004) ( ispub.com/ostia/ index.php?xmlFilePath=journals/ija/front.xml )
     96. Peker S , Abacıoğlu U, Sun İ, Konya D, Yüksel M, Pamir MN: Magnezyum ve E vitamininin sıçan omurilik radyasyon hasarında profilaktik etkileri: lipid peroksidasyon düzeylerine dayalı değerlendirme. Yaşam Bilimleri 75:1523-1530, 2004
     97. Peker S , Abacıoğlu U, Sun İ, Yüksel M, Pamir MN: Sıçanda cerrahi olarak oluşturulan beyin hasarı sonrası ışınlama: Radyasyon hasarının ciddiyetine göre zamanlama. J Neurooncol 70:17-21, 2004
     98. Peker S , Özduman K, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: intrakanaliküler vestibüler schwannoma için radyocerrahi sonrası hemifasiyal spazmın giderilmesi: olgu sunumu. Minimal İnvaziv Beyin Cerrahisi 47: 235-237, 2004
     99. Pamir MN, Peker S , Özgen S, Kılıç T, Türe U, Özek MM: Üçüncü ventrikül kolloid kistlerine anterior transkallozal yaklaşım: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi. Zentralblatt für Neurochirurgie 65:108-115, 2004
     100. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavernöz hemanjiyomlarının radyocerrahi tedavisi. Açta Neurochirurgica 146:337-341, 2004
     101. Peker S , Özduman K, Özgen S, Pamir MN: Ventriküloperitoneal şant sonrası gecikmiş intraserebral kanama. Marmara Tıp Dergisi 17:28-31, 2004
     102. Konya D, Kılıç T, Peker S , Baltacıoğlu F, Çekirge S, Pamir MN: Derin yerleşimli arteriyo-venöz malformasyonlar için Gamma Knife sonuçları. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 10:51-56, 2004. (Türkçe).
     103. Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Trigeminal nevralji tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 14:15-21, 2004. (Türkçe).
     104. Özgen S, Konya D, Güdük M, Peker S , Pamir MN: İntramedüller kavernom: Olgu sunumu. Marmara Tıp Dergisi 16: 279-282, 2003
     105. Konya D, Urgun K, Peker S , Kurtkaya Ö, Elmacı İ, Pamir MN: Düşük dereceli fibriler astrositomun neden olduğu intraserebral hematom: bir olgu sunumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 9;1-3: 40-42, 2003. (Türkçe).
     106. Peker S , Bayraklı F, Konya D, Onultan O, Pamir MN: Zırhlı beyin: bir olgu sunumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 9: 1-3: 48-50, 2003. (Türkçe).
     107. Peker S , Sun İ, Özgen S, Kurtkaya-Yapıcıer Ö, Pamir MN: Spinal sinir kökü hemangioblastoma: Bir olgu sunumu. Marmara Tıp Dergisi 16:219-221, 2003
     108. Konya D, Peker S , Bayraklı F, Elmacı İ, Pamir MN: Pterional kraniotomi sonrası serebellar hemorajik infarkt: Patogenetik mekanizmaların analizi. Marmara Tıp Dergisi 16:12-15, 2003
     109. Özgen S, Konya D, Peker S , Pamir MN: Lomber mikrodiskektomi sonrası diskitiste potansiyel nedensel faktörler. Marmara Tıp Dergisi 16:79-84, 2003
     110. Özgen S, Elmacı İ, Peker S , Güçlü B, Hacıhanefioğlu M, Pamir MN: Servikal lateral kitlelere plate-rod uygulaması. 22 vaka. Türk Nöroşirürji Dergisi. 13(3): 250-257, 2003. (Türkçe).
     111. Peker S , Pamir MN: Trigeminal Nevraljinin tarihi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 13(3): 227-234, 2003. (Türkçe).
     112. Peker S , Güdük M, Kılıç T, Pamir MN: Anterior tarsal tünel sendromu. Bir vaka raporu. Türk Nöroşirürji Dergisi. 13(3): 274-277, 2003. (Türkçe).
     113. Kılıç T, Peker S , Konya D, Baltacıoğlu F, Çekirge S, Pamir MN: Büyük AVM’lerin tedavisinde embolizasyon ve Gamma Knife’ın ortak kullanımı. Türk Nöroşirürji Dergisi. 13(2): 157-164, 2003. (Türkçe).
     114. Peker S , Konya D, Kılıç T, Pamir MN: Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanama. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 9:47-50, 2003 (Türkçe).
     115. Peker S , Sun İ, Özgen S, Kurtkaya Ö, Pamir MN: Sinus pericranii: Olgu sunumu. Rus Nöroşirürji Dergisi, Ekim 2003, http://www.neva.ru
     116. Kılıç T, Peker S , Konya D, Baltacıoğlu F, Şengöz M, Pamir MN: AVM için Gamma Knife radyocerrahisinin ikinci yıl sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi. 12(2):139-148, 2002 (Türkçe).
     117. Peker S , Kılıç T, Pamir MN: Tremor tedavisinde Gamma Knife. Bir vaka raporu. Türk Nöroloji Dergisi. 8(1):107-112, 2002 (Türkçe).
     118. Kılıç T, Şeker A, Peker S , Şengöz M, Deyneli O, Akalın S, Pamir MN: Gamma Knife’ın hipofiz adenomu için radyolojik ve endokrinolojik sonuçlarının ilk yıl analizi. Türk Nöroloji Dergisi. 12(1): 24-30, 2002 (Türkçe).
     119. Elmacı İ, Bayraklı F, Kurtkaya Ö, Peker S , Sav A, Pamir MN: Erişkin hastalarda serebellar ganglioglioma (bir olgu sunumu). Türk Patoloji Dergisi. 17(3-4), 81-84, 2001 (Türkçe)
     120. Peker S : Nöroşirürjide Konsültasyonlar: Türk Nöroşirürji Dergisi. 11(2):146-147, 2001 (Türkçe).
     121. Boran BO, Kılıç T, Peker S , Şengöz M, Erdivanlı B, Pamir MN: Beyin metastazlarının tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji 11(1-2): 9-17, 2001
     122. Hiçdönmez T, Deniz L, Kılıç T, Peker S , Şengöz M, Pamir MN: Vestibüler Schwannoma için Gamma Knife’ın radyolojik ve odyolojik sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi 11(1): 37-42, 2001 (Türkçe).
     123. Elmacı İ, Kurtkaya Ö, Peker S, Tuncer N, Adam B, Özgen S, Ekinci G, Türe U, Pamir MN: Servikal spinal kord intramedüller apsesi. Vaka raporu. J Neurosurg Sci 45: 213-215, 2001
     124. Türe U, Hiçdönmez T, Elmacı İ, Peker S : Dev perikallosal arter anevrizması: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Neurosurg Rev 24:151-155, 2001
     125. Türe U, Hiçdönmez T, Elmacı İ, Peker S : Üçüncü ventrikülün katı kalsifiye kolloid kisti. Clin Neurol Neurosurg 103:51-55, 2001
     126. Kılıç T, Peker S , Pamir MN: Gamma Knife Radyocerrahi: Tekniği, Endikasyonları, Sonuçları, Sınırlılıkları. Türk Nöroşirürji Dergisi 10(2): 115-137, 2000 (Türkçe).
     127. Özgen S, Pamir MN, Naderi S, Peker S : Travmatik servikal instabilitede lateral kitle kaplaması. Nörolojik Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1:29-33, 1998 (Türkçe).
     128. Palaoğlu S, Bavbek M, Peker S , Önol B, Sungur A, Erbengi A: Ossified somatotropinoma. Surg Neurol 41:143-146, 1994
     129. Caner HH, Atasever A, Kılınç K, Durgun B, Peker S , Özcan OE: Deneysel hidrosefalide lipid peroksit seviyesi artışı. Açta Neurochir 121:68-71, 1993
     130. Çolak A, Peker S , Gürçay Ö, Önol B: Kordoma nedeniyle izole hipoglossal sinir felci. Türk Nöroşirürji Dergisi 4:164-165, 1993
     131. Çataltepe O, Peker S , Özgen T, Özcan OE, Erbengi A: Serebral arterivenöz malformasyonların tedavisi: 104 vaka. Türk Nöroşirürji Dergisi 2: 50-54, 1991 (Türkçe).
     132. Demirci M, Varlı K, Nurlu G, Kayserili B, Peker S : Multipl sklerozlu hastalarda yüksek doz metilprednizolonun görsel olarak uyarılmış potansiyeller üzerindeki etkisi. Gazi Tıp Dergisi 2: 197-199, 1991 (Türkçe).
     133. Peker S , Çelik H, Eryılmaz M, Gürçay Ö: Iohexol CT-Ventrikulogram of multiple serebral hidatik kist. AJNR 12:797, 1991
     134. Caner HH, Peker S , Özcan OE: Hidrosefalinin serebral arterlerin sempatik sinirleri üzerindeki etkileri, sıçanda WGA-HRP anterograd izleme ile araştırıldı. Açta Neurochir 111:143-146, 1991
     135. Açıkgöz B, Özgen T, Erbengi A, Peker S , Bertan V, Sağlam S: Paraplejiye Neden Olan Güreş. Parapleji 28:265-268, 1990
     136. Peker S , Akkurt C, Özcan OE: Multiple torasik disk hernileri. Acta Neurochir 107: 167-170, 1990
      Akkurt C, Peker S , Özcan OE, Özgen T, Sağlam S, Erbengi A: Torasik disk hastalığı. 17. Ortadoğu Nöroşirürji Derneği Kongresi, Antalya 1989

    ULUSAL TOPLANTILARDA SUNUMLAR

    1. Hergünsel B, Atasoy AI, Sezen D, Durankuş N, Peker S: Meningiomlar için gama bıçağı radyocerrahisi. TND 2019 Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya
    2. Özdemir E, Akyoldaş G, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S: Hipofiz onkositomları için gama bıçağı radyocerrahisi. TND 2019 Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya
    3. Tuğcu E, Hergünsel B, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S: Santral nörositomlar için gama bıçağı radyocerrahisi. TND 2019 Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya
    4. Hergünsel B, Şengöz M, Peker S: Olfaktör oluk meningiomlarda gama bıçaklı radyocerrahi. TND 2019 Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya
    5. Akyoldaş G, Hergünsel B, Yılmaz M, Şengöz M, Peker S : Anterior klinoidal meningiomlar için gama bıçaklı radyocerrahi. TND 2019 Kongresi, 11-14 Nisan 2019, Antalya
    6. Atasoy AI, Bölükbaşı Y, Sezen D, Sağlam Y, Alpan U, Selek U, Peker S: Gama bıçağı Icon radyocerrahide iş akışı. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Mayıs 2018 (Türkçe)
    7. Sezen D, Bölükbaşı Y, Atasoy AI, Alpan V, Sağlam Y, Selek U, Peker S: Metastatik tümörler için Icon ile Fraksiyone Radyocerrahi. UROK 208, Kuzey Kıbrıs, Mayıs 2018,
    8. Sezen D, Bölükbaşı Y, Atasoy AI, Durankuş N, Alpan V, Sağlam Y, Selek U, Peker S : Çerçevesiz fraksiyone gama bıçağı radyocerrahisi: Üç ve beş fraksiyon. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Mayıs 2018 (Türkçe)
    9. Tekin S, Kılıç T, Yenigün Y, Peker S : Maske ile tedavi ve gama bıçağı ile genel anestezi İkon: Olgu sunumu. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kuzey Kıbrıs, Mayıs 2018 (Türkçe)
    10. Öztürk G, Özer U, Aksu M, Peker S : Parkinson hastalığı olan 4 hastada Gpi-DBS’nin psikiyatrik ve bilişsel test sonuçları. TND 2017 Kongresi, 2017, Antalya
    11. Sun HI, Güdük M, Özduman K, Ussesli İ, Hacıhanifioğlu M, Peker S, Pamir N: Spinal cavernomas: Cerrahi tedavi. TND 2016 Kongresi, 8-12 Nisan 2016, Antalya
    12. Tezcanlı E, Arslan Kabalay İ, Çizmeli O, Şengöz M, Özek M, Peker S : Pediatrik grup AVM’ler için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Nisan 2014, Antalya
    13. Yılmaz M, Arslan Kabalay I, Tezcanlı EK, Şengöz M, Peker S : Tekrarlayan yüksek dereceli glial tümörler için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Nisan 2014, Antalya
    14. Abacıoğlu U, Özen Z, Yılmaz M, Arifoğlu A, Günhan B, Kayalılar N, Peker S , Şengöz M, Gürdallı S, Cozzi L: Benign tümörlerde FFF Rapidarc tedavisinin gama bıçaklı radyocerrahi ile karşılaştırılması. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Nisan 2014, Antalya
    15. Arslan Kabalay I, Tezcanlı E, Bayri Y, Çizmeli O, Şengöz M, Peker S : AVM’ler için Gamma bıçaklı radyocerrahi. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Nisan 2014, Antalya
    16. Aytar MH, Vardareli E, Dinçer A, Peker S : Lenfoma siyatik sinir: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Toplantısı, Antalya, Nisan 2014 (Türkçe)
    17. Tekin S, Koçoğlu Üçel P, Peker S : Subaraknoid kanamaya bağlı pedunküler halüsinoz: Olgu sunumu. Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Toplantısı, Antalya, Nisan 2014 (Türkçe)
    18. Tekin S, Çalık N, Yener Y, Sahillioğlu E, Peker S: Gama bıçaklı radyocerrahi sırasında sedasyon analjezisi olan hastalarda hemşirelik. Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Toplantısı, Antalya, Nisan 2014 (Türkçe)
    19. Yılmaz M, Şenkesen Ö, Tezcanlı E, Küçücük H, Göksel EO, Çöne D, Abacıoğlu U, Şengöz M, Peker S : Benign tümörlerde FFF Rapidarc tedavisinin gama bıçaklı radyocerrahi ile karşılaştırılması. XIV Ulusal Medikal Fizik Toplantısı, Kasım 2013, Antalya
    20. Peker S , Sav A, Hacıhanefioğlu M: Kontralateral, transfrontal, ekstraventriküler yaklaşımla beyin sapı lezyonlarında stereotaktik biyopsi. 8. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Gaziantep, 2012. (Türkçe)
    21. Peker S , Yılmaz M, Şengöz M, Pamir MN: Beyin sapı kavernomlarının tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2012, Antalya. (Türkçe olarak).
    22. Peker S , Tekin S, Sav A, Özek M: Çocuklarda kafa içi oluşumların tanısında stereotaktik biyopsinin rolü. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2012, Antalya. (Türkçe olarak).
    23. Yılmaz M, Şenkesen Ö, Şengöz M, Göksel EO, Tezcanlı E, Peker S : Gamma Knife radyoterapi planlamasında standart ve sanal kolimatörlerin doz dağılımının ışınlanmış hacimler açısından karşılaştırılması. 13. Ulusal Tıbbi Fizik Kongresi, İzmir, 17-19 Kasım 2011. (Türkçe).
    24. Peker S , Şengöz M, Arman F, Pamir MN: AVM olgularında Gamma Knife radyoterapisinin nöbetler üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2011, Antalya. (Türkçe olarak).
    25. Peker S, Şengöz M, Pamir MN: Juguler foramen schwannomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Nisan 2011, Antalya. (Türkçe olarak).
    26. Tekin S, Yılmaz K, İnanır İ, Peker S : Gamma Knife radyocerrahi uygulanan hastalarda hemşirenin rolü. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2010.
    27. Tekin S, Yılmaz K, İnanır İ, Peker S : Stereotaktik cerrahi işlemlerde hemşirenin rolü. 6. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Antalya, 2010.
    28. Genç A, Karabağlı H, Bozkurt SU, Abacıoğlu U, Peker S , Şeker A, Kılıç T: Santral nörositomların Gamma Knife tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    29. Peker S , Şengöz M, Özek MM, Özduman K, Pamir MN: Kordoma tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahi kullanımı. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    30. Peker S , Şengöz M, Özgen S, Pamir MN: Beyin sapı metastazlarının tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    31. Peker S , Şengöz M, Kalelioğlu M, Pamir MN: Kafa tabanı meningiomlarının tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    32. Peker S, Şengöz M, Hacıhanefioğlu M, Pamir MN: Vestibüler schwannomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    33. Peker S , Sav A, Pamir MN: Kafa içi lezyonların tanısında stereotaktik biyopsilerin rolü: 400 vaka. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    34. Peker S, Pamir MN: Beyin sapı damar anomalileri ile gelişen tipik trigeminal nevralji: 2 olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    35. Peker S , Yıldız E, Pamir MN: Sağlıklı erişkinlerde trigeminal sinirin sisternal segmentinin hacmi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya. (Türkçe olarak).
    36. Toktaş ZO, Pazarlı H, Demirci G, Atik F, Abacıoğlu U, Peker S , Pamir MN, Kılıç T: Gamma Knife stereotaktik radyocerrahi: uveal melanomlarda ilk adım tedavisi. 5. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kapadokya, Ekim 2009.
    37. Genç A, Yılmaz B, Abacıoğlu U, Peker S, Pamir MN, Kılıç T: Glomus jugulare tümörlerinde Gamma Knife tedavisi: 15 vaka, yakl. 3 yıllık gözlem. 5. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kapadokya, Ekim 2009.
    38. Peker S, Özduman K, Şengöz M, Usseli İ, Kalelioğlu M, Pamir MN: Kafa tabanı meningiomlarında Gamma Knife radyocerrahisi. 5. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kapadokya, Ekim 2009.
    39. Peker S , Özduman K, Şengöz M, Kılıç T, Özek M, Pamir MN: Pilositik astrositomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. 5. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kapadokya, Ekim 2009.
    40. Bayraklı F, Dinçer A, Sav A, Özduman K, Peker S : Kavernom radyolojik görünümü veren bir anevrizma olgusu. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    41. Toktaş ZO, Pazarlı H, Demirci G, Abacıoğlu U, Peker S , Pamir MN, Kılıç T: Gamma Knife stereotaktik radyocerrahi: uveal melanomlarda ilk adım tedavisi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    42. Yener U, Peker S , Abacıoğlu U, Özalp Z, Pamir MN, Kılıç T: Vestibüler schwannomlarda Gamma Knife radiocerrahi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    43. Kılıç T, Belirgen M, Urgun K, Abacıoğlu U, Peker S , Özek MM, Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahisi ile tedavi edilen kavernöz sinüs meningiomları—a volümetrik analiz. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    44. Peker S , Sav A, Özduman K, Pamir MN: Beyin sapı patolojilerinde stereotaktik biyopsilerin rolü. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    45. Pamir MN, Özduman K, Peker S , Kalelioğlu M, Hacıhanefioğlu M, Özgen S: Klinoidal meningiomların tanımı ve sfenoid kanat meningiomları arasındaki yeri. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    46. Peker S, Tezcanlı E , Şengöz M, Kalelioğlu M, Hacıhanefioğlu M, Özduman K, Pamir MN: Yeni tanı konan beyin metastazlarında Gamma Knife radyocerrahisi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    47. Peker S , Şengöz M, Hacıhanefioğlu M, Kalelioğlu M, Özduman K, Pamir MN: Vestibüler schwannomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    48. Pamir MN, Özduman K, Peker S, Dinçer A: Düşük dereceli glial tümör ameliyatlarında intraoperatif MRG spektroskopisi ve difüzyon MRG’leri kullanarak rezidüel doku değerlendirmesi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    49. Pamir MN, Özduman K, Yıldız E, Peker S , Dinçer A: Düşük dereceli glial tümör ameliyatlarında intraoperatif MRG ve intraoperatif ultrasonografinin karşılaştırılması. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    50. Özduman K, Peker S, Kalelioğlu M, Hacıhanefioğlu M, Özgen S, Pamir MN: Cerrahi ve Gamma Knife kombinasyonu kullanılarak üstün sagital sinüs invazyonu gösteren parasagital meningiomlarda etkin tümör kontrolü. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    51. Peker S , Dinçer A, Özduman K, Pamir MN: Normal popülasyonda trigeminal sinirin vasküler kompresyonu: 3D-CISS sekansı ile 3 tesla MRI’da 200 trigeminal sinirin incelenmesi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    52. Peker S , Akgün Y, Şengöz M: Tremor tedavisinde Gamma Knife talamotomi. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    53. Peker S , Akgün Y, Işık U, Özduman K, Özek M: Distoni tedavisinde bilateral pallidal Deep Brain Stimulation kullanımı. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    54. Peker S , Dinçer A, Özduman K, Şengöz M: OKB (obsesif kompulsif bozukluk) tedavisinde Gamma Knife Capsulotomi: bir olgu sunumu. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Girne, Kıbrıs. (Türkçe olarak).
    55. Tezcanlı E, Şengöz M, Peker S : Tek tedavi olarak radyoterapi alan beyin metastazı hastalarında uzak beyin metastazı gelişimini öngörebilecek faktörler. 18. Ulusal Kanser Kongresi, 21-29 Nisan 2009, Antalya. (Türkçe olarak).
    56. Peker S , Sun İ, Sav A, Dinçer A, Vardareli E: Dış radyoterapiden 17 yıl sonra beyin sapında radyasyon nekrozu gelişimi. 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    57. Peker S , Özduman K, Usseli İ, Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavernomlarının tedavisinde Gamma Knife radyocerrahinin yeri. 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    58. Peker S , Özduman K, Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüs kavernomlarının tedavisinde cerrahinin ve Gamma Knife radyocerrahinin yeri. 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    59. Peker S, Akgün Y, Kaya D, Arman F: Tremor tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahi. 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    60. Peker S , Akgün Y, Kaya D, Arman F: Distoni tedavisinde Derin Beyin Stimülasyonu. 4. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi. Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    61. Akgün Y, Kaya D, Arman F, Peker S : Kaudat nükleus başı yerleşimli kavernom nedeniyle hemikore gelişimi: iki olgu sunumu. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-15 Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    62. Akgün Y, Kaya D, Arman F, Peker S : Tremor tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahi. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-15 Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    63. Akgün Y, Kaya D, Arman F, Peker S : Distoni tedavisinde Derin Beyin Stimülasyonu. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-15 Kasım 2008, Antalya. (Türkçe olarak).
    64. Akgün Y, Kaya D, Arman F, Us Ö, Peker S : Derin Beyin Stimülasyon cerrahisinde mikroelektrot kaydı ve intraoperatif MRI kullanımı. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya. (Türkçe olarak).
    65. Işık U, Peker S , Özek MM: PKAN’lı iki çocukta derin beyin stimülasyonu. 6. Pediatrik Nöroloji Günleri, 24-26 Mayıs 2007, İstanbul. (Türkçe olarak).
    66. Işık U, Peker S , Belirgen M, Özek MM: Rubral (Holmes) Tremorlu bir hastada Thalamus ventral intermedius nükleus derin beyin stimülasyonu. 6. Pediatrik Nöroloji Günleri, 24-26 Mayıs 2007, İstanbul. (Türkçe olarak).
    67. Şengöz M, Peker S , Pamir MN, Küçükücük H: Beyin Metastazı tedavisinde Gamma Knife Radyocerrahi. 17. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya. (Türkçe olarak).
    68. Peker S , Şengöz M, Pamir MN, Küçükçük H: Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Gamma Knife Center’da tedavi gören ilk 200 vaka. 17. Ulusal Kanser Kongresi, 19-23 Nisan 2007, Antalya. (Türkçe olarak).
    69. Akgün Y, Kaya D, Arman F, Us Ö, Peker S : Hareket bozuklukları cerrahisi ve erken dönem sonuçları. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kasım 2006, Antalya. (Türkçe olarak).
    70. Pamir MN, Kılıç T, Bayraklı F, Peker S : Kavernöz sinüs meningiomlarının tedavisinde değişen stratejiler. 19. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2005.
    71. Atasoy BM, Tezcanlı E, Akgün Z, Peker S , Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Eksternal radyoterapi sonrası stereotaktik radyocerrahi uygulanan nazofaringeal tümör hastalarının özellikleri. XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2005, Antalya. (Türkçe olarak).
    72. Peker S, Sun İ, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahisi uygulanan vestibüler schwannoma olgularının takip sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2004.
    73. Konya D, Özgen S, Güdük M, Elmacı İ, Peker S , Pamir MN: Servikal intramedüller kavernomlar: iki olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2004.
    74. Özgen S, Konya D, Peker S , Pamir MN: Lomber diskitis ve belirleyici faktörleri. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2004.
    75. Pamir MN, Peker S , Özek MM: 3. ventriküler kolloid kistlere anterior-transkallozal yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2004.
    76. Peker S, Kurtkaya Ö, Kılıç T, Pamir MN: Hipofiz fossa yan duvarının mikroanatomisi. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2004.
    77. Peker S , Kurtkaya Ö, Üzün İ, Pamir MN: Trigeminal sinir duyu kökünün santral miyelin-periferik miyelin geçiş bölgesinin mikroanatomik yapısı. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. Kemer, Antalya 2004.
    78. Abacıoğlu U, Şengöz M, Akpulat S, Peker S , Sav A, Tezcanlı E, Pamir MN: Tedavi, oligodendroglial tümörler ve MIB-1 Etiketleme İndeksi’nin prognostik değeri ile sonuçlanır. UROK 2004, Aksu, Antalya, 22-26 Nisan 2004.
    79. Peker S, Abacıoğlu U, Sun İ, Yüksel M, Pamir MN: Magnezyum sülfat ve Vitamin E’nin spinal kord radyasyon hasarı üzerine etkileri. UROK 2004, Aksu, Antalya, 22-26 Nisan 2004.
    80. Peker S , Abacıoğlu U, Sun İ, Yüksel M, Pamir MN: Radyoterapi zamanlamasının kraniyotomi sonrası serebral doku oksidan hasarına etkisi: deneysel bir çalışma. UROK 2004, Aksu, Antalya, 22-26 Nisan 2004.
    81. Pamir MN, Peker S : Trigeminal nevralji tedavisinde mikrovasküler dekompresyon. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003, Antalya. (Türkçe olarak).
    82. Peker S , Sun İ, Kurtkaya Ö, Özek MM, Pamir MN: İntrakraniyal hemanjiyoblastomlar. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003, Antalya. (Türkçe olarak).
    83. Peker S, Özduman K, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kavernöz sinüste kavernöz hemanjiyomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahinin yeri. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003, Antalya. (Türkçe olarak).
    84. Peker S , Güdük M, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Akciğer kanseri beyin metastazlarının tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi 17. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003, Antalya. (Türkçe olarak).
    85. Kılıç T, Peker S , Konya D, Baltacıoğlu A, Çekirge S, Pamir MN: Büyük anevrizmaların tedavisinde embolizasyon ve Gamma Knife’ın ortak kullanımı. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi 20-24 Mayıs 2003, Antalya. (Türkçe olarak).
    86. Peker S , Bayraklı F, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Kafa içi meningiomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi Antalya- 20-24 Mayıs 2003. (Türkçe).
    87. Kılıç T, Peker S , Özduman K, Ağan K, Midi İ, Aykut-Bingöl C, Pamir MN: Gamma Knife tedavisi sonrası serebral arteriyovenöz malformasyonların serebral nöbet sonuçları. IV. Ulusal Epilepsi Kongresi, Ankara, 2004. (Türkçe).
    88. Kılıç T, Peker S , Özduman K, Ağan K, Midi İ, Aykut-Bingöl C, Pamir MN: Hipokampal lezyon ve nöbetleri olan bir hastada Gamma Knife radyocerrahi sonuçları. IV. Ulusal Epilepsi Kongresi, 2004. (Türkçe).
    89. Çıtak L, Yapıcıer ÖK, Peker S , Türe U, Sav A, Pamir MN: Suprasellar hemanjioblastoma. 16. Ulusal Patoloji Kongresi. 29-31 Mayıs 2003, Konya. (Türkçe olarak).
    90. Peker S , Kılıç T, Abacıoğlu U, Şengöz M, Pamir MN: Meningiom tedavisinde Gamma Knife radyocerrahinin yeri. 15. Ulusal Kanser Kongresi. 23-27 Nisan 2003, Kemer. (Türkçe olarak).
    91. Peker S , Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Yüksek dereceli glial tümörlerin tedavisinde Gamma Knife radyocerrahinin yeri. 15. Ulusal Kanser Kongresi. 23-27 Nisan 2003, Kemer. (Türkçe olarak).
    92. Peker S, Abacıoğlu U, Kılıç T, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife radyocerrahi uygulanan 84 akciğer kanseri beyin metastazı olgusunda sağkalım oranları. 15. Ulusal Kanser Kongresi. 23-27 Nisan 2003, Kemer. (Türkçe olarak).
    93. Gerçek A, Peker S , Doğan İV, Kılıç T, Özek MM, Pamir MN, Göğüş FY: Gamma Knife radyocerrahi uygulanan pediatrik olgularda anestezik yaklaşım. TARC Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 2003. (Türkçe).
    94. Özek MM, Kılıç T, Peker S , Konya D, Dağçınar A, Pamir MN: Pediatrik kraniyal anevrizma vakalarının tedavisinde Gamma Knife. Ulusal Pediatrik Nöroloji Kongresi. 8-10 Mayıs 2002, İzmir. (Türkçe olarak).
    95. Peker S , Kılıç T, Pamir MN: Gamma Knife ile tremor tedavisi: bir olgu sunumu. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Ekim 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    96. Peker S, Kılıç T, Konya D, Şengöz M, Pamir MN: Gamma Knife’ın ikincil trigeminal nevralji tedavisinde yeri. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. Ekim 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    97. Peker S , Kılıç T, Konya D, Şengöz M, Pamir MN: İdiyopatik trigeminal nevralji tedavisinde Gamma Knife. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi. Ekim 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    98. Peker S : Trigeminal nevraljinin tarihi. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    99. Peker S, Kılıç T, Konya D, Pamir MN, Şengöz M: Sekonder trigeminal nevraljide Gamma Knife’ın ağrı üzerine etkisi. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    100. Peker S , Elmacı İ, Türe U, Pamir MN: İdiyopatik trigeminal nevralji tedavisinde mikrovasküler dekompresyon. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak)
    101. Peker S , Kılıç T, Pamir MN: Tremor tedavisinde Gamma Knife: Bir olgu sunumu. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    102. Kılıç T, Peker S , Pamir MN, Şeker A, Erzen C, Şengöz M, Akalın S: Gamma Knife’ın hipofiz tümörlerinin tedavisinde yeri: iki yıllık takip sonuçları. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    103. Kılıç T, Peker S , Konya D, Özek MM, Pamir MN, Baltacıoğlu F, Erzen C: Gamma Knife’ın anevrizma tedavisinde yeri: iki yıllık takip sonuçları. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    104. Peker S , Kılıç T, Bayraklı F, Pamir MN, Şengöz M: Kafa içi meningiomların tedavisinde Gamma Knife’ın yeri. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    105. Özgen S, Şeker A, Elmacı İ, Peker S , Pamir MN: Servikal-lateral kitle plate-rod uygulaması: 22 olgu. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    106. Konya D, Dağçınar A, Özek MM, Kılıç T, Peker S , Pamir MN: Pediatrik kraniyal anevrizma vakalarının tedavisinde Gamma Knife. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    107. Peker S , Konya D, Elmacı İ, Kılıç T, Pamir MN: Anevrizmal olmayan perimezensefalik subaraknoid kanamalar. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    108. Boran OB, Kılıç T, Peker S , Pamir MN, Şengöz M: Kafa içi metastazların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahinin yeri. TND 15. Bilimsel Kongresi. Mayıs 2001, Antalya. (Türkçe olarak).
    109. Baykan N, Hasani A, Peker S , Pamir MN: Moyamoya hastalığının cerrahi tedavisi sırasında anestezi. TARK, Kuşadası 2000. (Türkçe).
    110. Kılıç T, Peker S , Konya D, Şengöz M, Baltacıoğlu F, Pamir N: Marmara Üniversitesi Gamma Knife Center’da tedavi edilen anevrizma vakalarının sonuçları. TND Kongresi. Kemer 2000. (Türkçe).
    111. Peker S , Kılıç T, Şeker A, Şengöz M, Akalın S, Pamir N: Gamma Knife’ın hipofiz tümörlerinin tedavisinde yeri. TND Kongresi. Kemer 2000. (Türkçe).
    112. Peker S, Kılıç T, Şeker A, Şengöz M, Pamir N: Gamma Knife Tedavisinin Komplikasyonları: İlk 500 hastanın değerlendirmesi. TND Kongresi. Kemer 2000. (Türkçe).
    113. Bayri Y, Peker S , Kılıç T, Şengöz M, Erzen C, Pamir N: Kavernöz sinüs meningiomlarının tedavisinde Gamma Knife’ın yeri. TND Kongresi. Kemer 2000. (Türkçe).
    114. Kılıç T, Peker S , Deniz L, Şengöz M, Erzen C, Pamir N: Akustik nöromların tedavisinde Gamma Knife’ın yeri. TND Kongresi, Kemer 2000. (Türkçe).
    115. Naderi S, Özgen S, Peker S, Pamir MN: Servikal travmalarda lateral kitle kaplaması. TND Kongresi, Antalya 1998. (Türkçe).
    116. Peker S , Tahta K, Sungur A, Özcan OE: EGb 761’in deneysel vazospazmda etkileri. TND Kongresi, Marmaris 1994. (Türkçe).
    117. Peker S , Tahta K, Cila A, Özgen T, Bertan V: Kafa tabanı invazyonu gösteren hipofiz adenomları. TND Kongresi, Belek 1993. (Türkçe).
    118. Mocan G, Palaoğlu S, Peker S , Önol B, Özcan OE, Özgen T, Erbengi A: Kraniofaringiomların histopatolojik özellikleri ve biyolojik davranışları arasındaki ilişki. TND Kongresi. Ürgüp, 1992. (Türkçe).
    119. Palaoğlu S, Peker S, Akbay A, Özcan OE, Özgen T, Erbengi A: Kraniofaringiomlarda morfoloji, cerrahi girişim yöntemleri ve sonuçları. TND Kongresi. Ürgüp 1992. (Türkçe).
    120. Caner HH, Peker S , Bolay H, Özcan OE: Kronik hidrosefalide serebral venlerin sempatik sinirlerinde bulunan varyasyonların WGA-HRP görüntüleme ile değerlendirilmesi. TND Kongresi. Çeşme 1991.
    121. Palaoğlu S, Peker S, Usseli İ, Akpınar G, Özgen T: Subaraknoid kanamanın prognozunda hidrosefali ve beyin omurilik sıvısı basıncının yeri. TND Kongresi. Çeşme 1991.
    122. Öztekin N, Peker S , Selekler K: Ensefalomalaziye bağlı hemidistonia. 3. Nöroloji Kongresi. İstanbul 1990. (Türkçe).
    123. Demirci M, Varlı K, Nurlu G, Kayserili B, Peker S : Akut MS’de metilprednizolon pulse tedavisi öncesi ve sonrası multimodal stimüle edilmiş potansiyeller. 3. Nöroloji Kongresi. İstanbul 1990. (Türkçe).
    124. Peker S, Öge HK, Caner HH, Tahta K, Özcan OE: Prognoz açısından glial tümör cerrahisinde subtotal tümör eksizyonu ve biyopsiler arasındaki farklar. TND Kongresi. Güllük 1990. (Türkçe).
    125. Çolak A, Peker S, Palaoğlu S, Benli K: Supratentoryal koroid pleksus tümörleri. TND Kongresi. Güllük 1990. (Türkçe).
    126. Akkurt C, Tahta K, Peker S , Önol B, Gürçay Ö: Oligodendrogliomas. TND Kongresi. Güllük 1990. (Türkçe).
    127. Akkurt C, Peker S, Özcan OE, Benli K, Özgen T, Bertan V, Erbengi A: Spontan serebellar hematomlar. TND Kongresi. Antalya 1989. (Türkçe).
    128. Öge HK, Caner HH, Berker M, Peker S , Özgen T, Bertan V, Erbengi A: Lomber intervertebral disk hastalığı. TND Kongresi. Antalya 1989. (Türkçe).

     

    KİTAPLAR VE EKLER İÇİN EDİTÖRLÜKLER

    Peker S: Gamma Knife Radyocerrahi, Olgular, endikasyonlar, sonuçlar. VKV Yayınları, İstanbul, 2019 (Türkçe)

    Peker S , Emmez H (Editörler): Nöroradyocerrahi. Bulus Tasarım, Ankara, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Süzer T (Editörler): Turkish Journal of Neurosurgery, Schwannomas (Ek), 2016 (Türkçe)

    Peker S , Bayraklı F (Editörler): Turkish Journal of Neurosurgery, İntraventriküler tümörler (Ek), 2014 (Türkçe)

    Peker S , Pamir MN (Editörler): Turkish Clinics Neurosurgery Özel Sayısı. Radyocerrahi. Cilt: 2, Sayı: 1, 2009. (Türkçe).

     

    KİTAP BÖLÜMLERİ

     

    Samancı Y, Peker S .: COVID-19 ve Nöroşirürji. Uludüz D, Özge A, (editörler). Nörolojik Bilimler ve COVID-19. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 72-78. 2020 (Türkçe)

    Peker S, Şirin A: Stereotaktik radyocerrahinin temel prensipleri. Cerrahi Anatomi Fonksiyonu, (Ed H Biçeroğlu ) US Akademi, İzmir, 2018 (Türkçe)

    Peker S : Nonvestibüler schwannoma radyocerrahisi. İçinde: Leksell Radyocerrahi (Nörolojik Cerrahide İlerleme) Lunsford L, Niranjan A (Editörler)

    Peker S , Emmez H: Türkiye’de nöroradyocerrahi tarihi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 1-2, 2017 (Türkçe)

    Emmez H, Peker S: Gamma Knife Radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 25-32, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Aslan A: Kavernomlar için radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 115-132, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Şirin A: Diğer schwannomlar için radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 185-194, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Durdağ E: Kordomalar için radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 203-210, 2017 (Türkçe)

    Öcal Ö, Peker S : Kavernöz sinüsün kavernöz hemanjiyomları ve radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 211-218, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Urfalı B: Hemanjioblastomlar için radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 219-230, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Şirin A: Oküler patolojilerde radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 259-274, 2017 (Türkçe)

    Peker S , Şirin A: Epilepsi için radyocerrahi. İçinde: Nöroradyocerrahi, Peker S, Emmez H (Editörler) Buluş Tasarım, Ankara, 297-308, 2017 (Türkçe)

    Peker S : Arteriovenöz Malformasyonların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. Merkezi Sinir Sistemi Damar Hastalıkları, Emre Kumsal (Ed) Güneş Tıp Kitabevi, 1153-1158, 2011. (Türkçe).

    Peker S : Meningioma Metastazı. İçinde: Meningiomlar, Pamir MN, Black PM, Fahlbusch R (Ed’s) Saunders Elsevier, Pensilvanya, s. 721–738, 2010.

    Peker S , Pamir MN: Parasagital meningiomlarda üstün sagital sinüs istilasının yönetimi: Işınlamaya karşı rezeksiyon. İçinde: Meningiomlar, Pamir MN, Black PM, Fahlbusch R (Ed’s) Saunders Elsevier, Pensilvanya, pp 365-372, 2010

    Peker S : Radyocerrahi. İçinde: Nöroşirürjinin Temelleri, Kaya Aksoy (Ed) Türk Nöroşirürji Derneği Yayını, Cilt. 2, 836-844, 2005. (Türkçe).

     

     

     

     

    DAVETLİ KONUŞMALAR VE KONFERANSLAR

     

    1. Hipofiz adenomları için radyocerrahi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Hipofiz Sempozyumu. Çevrimiçi, 28 Kasım 2020
    2. Nöroonkolojik aciller, TNDer Temel Nöroşirürji Kursu, Online, 23-29 Kasım 2020
    3. Gamma Knife Radyocerrahi, 23 Ekim 2020, Şişli Etfal EAH, İstanbul
    4. Gamma Knife Radyocerrahi, 17 Ekim 2020, Kartal Lütfi Kırdar EAH, İstanbul
    5. Gamma Knife radyocerrahisinin komplikasyonları. 21 modern Nöroşirürjide Nöro-onkoloji yönleri st 31 Ocak 2020 Saraybosna, Bosna Hersek
    6. Radyocerrahi ile tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi 12. Nöroonkoloji Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2019, İstanbul
    7. Radyocerrahinin radyobiyolojisi. Türk Nöroşirürji Akademisi 2019 Bilimsel Toplantısı, 7-10 Kasım 2019, Samsun
    8. Günlük Metrikleri. Türk Nöroşirürji Akademisi 2019 Bilimsel Toplantısı, 6-7 Kasım 2019, Samsun
    9. AVM’lere Radyocerrahi, İstanbul Beyin Cerrahi Günleri, 26 Aralık 2019, İstanbul
    10. AVM Radyocerrahi, NOVA 2019, 21-22 Aralık 2019, İstanbul
    11. Glial tümörlerde radyocerrahi, NOVA 2019, 21-22 Aralık 2019, İstanbul
    12. Nöroonkolojide Gamma Knife Radyocerrahi. I.Olihealth Dergisi Ulusal Öğrenci Kongresi, 20-22 Aralık 2019, Trabzon
    13. Metastaz için Gamma Knife Radyocerrahi. I.Olihealth Dergisi Ulusal Öğrenci Kongresi, 20-22 Aralık 2019, Trabzon
    14. Spinal metastaz radyocerrahisi, İstanbul Spinal Buluşmaları 13 Kasım 2019, İstanbul
    15. Trigeminal nevralji için radyocerrahi. Nöromodülasyon Derneği 2019 Sempozyumu, 14-15 Haziran 2019, Antakya
    16. Benign intrakraniyal tümörlerin tedavisi. Uluslararası Radyoterapi Toplantısı, 22 Nisan 2019, Antalya
    17. Gamma Knife radyocerrahi-Hipofraksiyone tedaviler, TND 2019 Toplantısı, 11-14 Nisan 2019, Antalya
    18. Serebral metastatik tümörlerin tedavisi, 2 Mart 2019, Çorlu
    19. Gamma Knife Radyocerrahi, 6 Mart 2019, Çanakkale
    20. Hareket bozuklukları için DBS, 10 Ocak 2019, Tekirdağ
    21. Gamma Knife Radyocerrahi, 8 Şubat 2019, Sancaktepe EAH, İstanbul
    22. Gamma Knife Radyocerrahi, 9 Şubat 2019, Gaziantep
    23. Gamma Knife Icon Radyocerrahi ve Hareket Bozuklukları Cerrahisi, 21 Şubat 2019, Üsküp, Makedonya
    24. Gama bıçağı radyocerrahisi: Mevcut durum. Irak Nöroşirürji Derneği Toplantısı, 2019, Musul, Irak
    25. Hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi. Irak Nöroşirürji Derneği Toplantısı, 2019, Musul, Irak
    26. Gamma Knife Radyocerrahi Planlama için Veri zenginleştirme çözümlerinin faydaları. ELGKS Toplantısı, 22-24 Kasım 2019, Rabat, Fas
    27. Beyin sapı kavernomları için gama bıçağı radyocerrahisi. 5 inci Sırp Nöroşirürji Derneği Yıllık Toplantısı, 24-27 Ekim 2019 Kragujevatz, Sırbistan
    28. Arteriovenöz Malformasyonlar için Gamma Knife Radyocerrahisi: 199 Hastadan oluşan Klinik Bir Seri. Frontiers of Radiosurgery, 24-25 Ekim 2019, Milano, İtalya
    29. Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Hastalık için Gamma Knife Anterior Kapsülotomi. Frontiers of Radiosurgery, 24-25 Ekim 2019, Milano, İtalya
    30. Gamma Knife Radyocerrahi, 11 Ekim 2019, Antalya
    31. Gamma Knife Radyocerrahi, 30 Kasım 2019, Elazığ
    32. Gamma Knife Radyocerrahi, 28 Şubat 2019, Samsun
    33. Gama bıçaklı radyocerrahide yeni dönem, WFNS 2019 Uluslararası Toplantısı, 21-24 Mart 2019, Belgrad, Sırbistan
    34. AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi. Sırbistan Nöroşirürjinin 95. Yıl Toplantısı, 31 Ekim 2018, Belgrad, Sırbistan
    35. Spinal metastaz için radyocerrahi, XXI. Yüzyılda Omurga Cerrahisi, Nis, Sırbistan, 4-7 Ekim 2018
    36. Gamma KNife Radyosuegry for Kistik Vestibüler Schwannomlar ve Gamma KNife Radyocerrahisinde Yeni Dönem, Ürdün Nöroşirürji Derneği Yıllık Toplantısı, 4-6 Ekim 2018, Amman, Ürdün
    37. Çoklu metastazların radyocerrahi tedavisi, Radyasyon Onkolojisinde Yeni Teknolojiler, Anadolu Sağlık Merkezi, 28-29 Eylül 2018, İstanbul
    38. Gamma Knife Radyocerrahide Yeni Dönem, Beyin Cerrahisinin Devleri Buluşması, 23-25 ​​Eylül 2018, Saraybosna, Bosna Hersek
    39. Gamma Knife Radyocerrahi için Veri Zenginleştirme Çözümlerinin Faydaları, VIIIth Novalis Circle Toplantısı, 21-22 Eylül 2018, Münih, Almanya
    40. Gamma Knife Radyocerrahi ile hipofraksiyone tedaviler, Uluslararası Nöroşirurji Forumu, 3-5 Temmuz 2018, Astana, Kazakistan
    41. Gamma Knife Radyocerrahi’de yeni dönem, BHAAAS Toplantısı, Jahorina, Saraybosna, Bosna, Hersek, 23 Haziran 2018
    42. AVM’ler için Radyocerrahi, WFNS Serebrovasküler Kurs, Tiflis, Gürcistan, 18 Mayıs 2018
    43. Serebral DAVF tedavisi için Radyocerrahi, WFNS Serebrovasküler Kursu, Antalya, 20 Nisan 2018
    44. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Özbekistan, 7 Nisan 2018
    45. Davranış bozukluklarında Gamma Knife radyocerrahisi, III. Acıbadem Gamma Knife Günleri, İstanbul, 31 Mart 2018
    46. Gamma Knife radyocerrahi ile AVM tedavisi, Tepecik Hastanesi, İzmir, 30 Mart 2018
    47. Vestibüler schwannomlar için radyocerrahi, İstanbul Nöroşirürji Günleri, İstanbul, 29 Mart 2018
    48. Vestibüler Schwannomların radyocerrahi tedavisi, Türk Kafatası Derneği Yıllık Toplantısı, Antalya, 23 Mart 2018
    49. AVM radyocerrahi endikasyonları, Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursu, İzmir, 15-18 Mart 2018
    50. Disekan Anevrizmalar, Türk Nöroşirürji Derneği Temel Nöroşirürji Kursu, İzmir, 15-18 Mart 2018
    51. Metastatik tümörlerin radyocerrahi tedavisi, Radyocerrahi Toplantısı, İstanbul, 10 Mart 2018
    52. AVM Radyocerrahi için Görüntüleme, Leksell Gamma Knife Society Meeting, Dubai, BAE, 4-8 Mart 2018
    53. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Bağcılar Hastanesi, İstanbul, 21 Şubat 2018
    54. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Sakarya Üniversitesi, 8 Şubat 2018
    55. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 3 Şubat 2018
    56. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Antakya, Hatay, 18 Ocak 2018
    57. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Çorum Hitit Üniversitesi, 13 Ocak 2018
    58. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 23 Aralık 2017
    59. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, 16 Aralık 2017
    60. Vestibüler schwannomlar için gama bıçaklı radyocerrahi, Türk Nöroşirürji Derneği, NOVA Toplantısı, 9 Aralık 2017, İstanbul
    61. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, İzmir Bozyaka Hastanesi 5 Aralık 2017
    62. Hareket Bozukluğu Cerrahisi ve Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Saraybosna, Bosna Hersek, 1 Aralık 2017
    63. Hareket Bozukluğu Cerrahisi ve Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Kiev, Ukrayna, 29 Kasım 2017
    64. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Malatya İnönü Üniversitesi, 25 Kasım 2017
    65. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, İstanbul, 24 Kasım 2017
    66. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Bakırköy Dr. Mazhar Osman Hastanesi, İstanbul, 21 Kasım 2017
    67. Hareket Bozukluğu Cerrahisi ve Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Üsküp, Makedonya, 17 Kasım 2017
    68. Gamma Knife Icon radyocerrahi, Nöroşirürji Toplantısı, Urumiah, İran, 15-16 Kasım 2017
    69. Gamma Knife Icon Radyocerrahi Okmeydanı Hastanesi, İstanbul, 7 Kasım 2017
    70. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Haydarpaşa Hastanesi, İstanbul, 3 Kasım 2017
    71. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, İstanbul, 3 Kasım 2017
    72. Kistik vestibüler schwannomalar için gama bıçaklı radyocerrahi, MASSIN Toplantısı, Budva, Karadağ, 28-29 Ekim 2017
    73. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Göztepe Medeniyet Üniversitesi, 6 Ekim 2017
    74. Gamma Knife Icon Radyocerrahi, Samatya Hastanesi, İstanbul, 4 Ekim 2017
    75. Büyük meningiomlar için Gamma Knife Radyocerrahi, SEENS Toplantısı, Cluj-Napoca, Romanya, 15-16 Eylül 2017
    76. Trigeminal nevraljinin patofizyolojisi, WFNS Kongresi, İstanbul, 20-24 Ağustos 2017
    77. Stereotaktik Beyin biyopsisi, SEENS Silkroad of Neurosurgery Course, İstanbul, 18 Ağustos 2017
    78. Gamma Knife Icon radyocerrahi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi, İstanbul, 16 Haziran 2017
    79. Vestibüler schwannomalar için Gamma Knife radyocerrahisi, KBB Cerrahisi Derneği Yıllık Toplantısı, Antalya, 5-6 Mayıs 2017
    80. Temporal kemik tümörlerinde Gamma Knife radyocerrahisi, KBB Cerrahisi Derneği Yıllık Toplantısı, Antalya, 5-6 Mayıs 2017
    81. Gamma Knife Radyocerrahi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs, 17 Aralık 2015
    82. Önceki radyoterapi ve radyocerrahinin cerrahiye etkisi. Türk Nöroonkoloji Derneği Yıllık Toplantısı, İstanbul, 6-7 Kasım 2015
    83. Gamma Knife Radyocerrahi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 19 Ekim 2015
    84. Gamma Knife Radyocerrahi, İstanbul Samatya Hastanesi, 5 Mayıs 2015
    85. Gamma Knife Radyocerrahi, Numune Hastanesi, Ankara, 3 Mart 2015
    86. Gamma Knife Radyocerrahi, Gaziantep, 27 Şubat 2015
    87. Parasagital Meningiomlarda Gamma Knife Radyocerrahi, Kirovograd, Ukrayna, Aralık 2014
    88. AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi: 199 hastadan oluşan klinik seri Kirovograd, Ukrayna, Aralık 2014
    89. AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi: 199 hastadan oluşan bir klinik seri, Kiev Tıp Okulu, Kiev, Ukrayna, Aralık 2014
    90. Parasagital Meningiomlarda Gamma Knife Radyocerrahi, Kiev Tıp Fakültesi, Ukrayna, Aralık 2014
    91. Pediatrik yaş grubundaki hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi, Türk Nöroşirürji Derneği, İstanbul Nöroşirürji Günleri, Kasım 2014
    92. Gamma Knife Parasagital Meningiomlar için Radyocerrahi, Nöroonkoloji Sempozyumu, Tuzla, Bosna Hersek, Ekim 2014
    93. Hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi. Cezayir, Cezayir, Ekim 2014
    94. AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi: 199 hastadan oluşan bir klinik seri. Cezayir, Cezayir, Ekim 2014
    95. Serebral palsi ile ilişkili hareket bozukluklarında stereotaktik cerrahiler, VII. Serebral palsi için multidisipliner tedavi, İstanbul, Mayıs 2014
    96. Serebral palsi ile ilişkili hareket bozuklukları, VII. Serebral palsi için multidisipliner tedavi, İstanbul, Mayıs 2014
    97. Metastatik beyin tümörleri. Türk Nöroonkoloji Derneği Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2014
    98. Tüberkülum sella meningiomlar için radyocerrahi, Türk Nöroşirürji Derneği Yıllık Toplantısı, Antalya, Nisan 2014
    99. Gamma Knife radyocerrahisi, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12 Nisan 2014
    100. Lomber Disk Hernileri, Uluslararası Temel Nöroşirürji Kursu, Mart 2014, Antalya
    101. Hareket bozukluklarında radyocerrahi, Türk Nöroşirürji Derneği, Fonksiyonel Nöroşirürji Grubu Yıllık Toplantısı, Bursa, Mart 2014
    102. Gama bıçaklı radyocerrahi, Acıbadem Sistina Hastanesi, Üsküp, Makedonya, Şubat 2014
    103. AVM tedavisi için radyocerrahi, Türk Nöroşirürji Derneği, İstanbul Nöroşirürji Günleri, İstanbul, Ocak 2014
    104. Kavernomlar için radyocerrahi, Türk Nöroşirürji Derneği, Nörovasküler Cerrahi Grubu Yıllık Toplantısı, İstanbul, 28 Aralık 2013
    105. Glial tümörler için radyocerrahi, Türk Nöroşirürji Derneği, Nöroonkoloji Grubu Yıllık Toplantısı, İstanbul, 28 Aralık 2013
    106. Radyocerrahinin gelişiminin beyin cerrahisi uygulamasını nasıl etkilediği. 27. Türk Nöroloji Derneği Kongresi, Nisan 2013, Antalya
    107. Nöroonkolojik aciller. ER’de ABC. Uluslararası Temel Nöroşirürji Kursu, Mart 2013, Antalya
    108. Yorumcu nasıl ikna edilir. Uluslararası Temel Nöroşirürji Kursu, Mart 2013, Antalya
    109. Arteriyovenöz malformasyonlarda radyocerrahi. 4. Uludağ Nöroşirürji Günleri, Mart 2013
    110. Kranial sinir kompresyonlarında görüntüleme. Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim ve Öğretim Grubu Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Sempozyumu. Mart 2013, Denizli
    111. Trigeminal nevraljide Gamma Knife radyocerrahisi. İstanbul Nöroşirürji Günleri, İstanbul, Ocak 2013
    112. Uluslararası Temel Nöroşirürji Kursu, Mart 2011, Antalya
    113. Gamma Knife radyocerrahisi. Tokuda Hastanesi, Sofya, Bulgaristan, Nisan 2012
    114. Gama bıçağı radyocerrahisi, Ulusal Yıllık Toplantısı Onkoloji ve Hematoloji, Koprivshitica, Bulgaristan, Nisan 2012
    115. Gamma Knife Radyocerrahi. Bursa, Mart 2012
    116. Serebral Palsi ile ilgili hareket bozuklukları. Serebral Palsili çocukların 4. Multidisipliner tedavi kursu. İstanbul, Mart 2012
    117. Serebral palsi ile bağlantılı hareket bozukluklarında stereotaktik girişimler. Serebral Palsili çocukların 4. Multidisipliner tedavi kursu. Nisan 2012, İstanbul
    118. Vestibüler schwannomların tedavisi. Türk Nöroloji Derneği Kongresi, Antalya, Nisan 2012
    119. Gamma Knife Radyocerrahi, Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, 22 Mayıs 2012, Saraybosna.
    120. Hareket Bozuklukları Cerrahisi, Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, 22 Mayıs 2012, Saraybosna.
    121. Spastisiteye Multidisipliner Yaklaşım, SP’de Hareket Bozuklukları, Kasım 2012, İstanbul
    122. Spastisite, Pallidotomi ve DBS’ye Multidisipliner Yaklaşım, Kasım 2012, İstanbul
    123. Gamma Knife’ın fonksiyonel beyin cerrahisindeki yeri. Hidrosefali ve Fonksiyonel Nöroşirürji Sempozyumu, 19-22 Ocak 2012, Çeşme
    124. Kafa travmasının geç komplikasyonları. Uluslararası Temel Nöroşirürji Kursu, Mart 2011, Antalya
    125. Parkinson hastalığı: Tanım, tıbbi tedavi, cerrahi, DBS. Uluslararası Temel Nöroşirürji Kursu, Mart 2011, Antalya
    126. Vestibüler schwannomların tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. EONO Toplantısı, 23 Ocak 2011, İzmir
    127. Gamma Knife radyocerrahisi endikasyonları. Ege Nöroşirürji Toplantıları, Mart 2011, İzmir
    128. Kafa içi malformasyonlarda radyocerrahi. 2. Uludağ Nöroşirürji Günleri, Mart 2011
    129. AVM’lerde radyocerrahi. Türk Nöroloji Derneği 3. dönem kursu, Eskişehir, 2011
    130. Gamma Knife Radyocerrahi, Eskişehir, Şubat 2011
    131. Gamma Knife Radyocerrahi, International Hotel, Erbil, Irak, Şubat 2010
    132. AVM-Radyoterapi: bir vaka tartışması. Türk Nöroloji Derneği 3. dönem kursu, Eskişehir, 2011
    133. Esansiyel tremor tedavisinde Gamma Knife radyocerrahisi. 25. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Nisan 2011, Antalya
    134. Gamma Knife radyocerrahinin mevcut durumu. Marmara 25. yıl toplantısı, 7 Mayıs 2011, İstanbul
    135. AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi. Kragujevac, Sırbistan 21 Mayıs 2011.
    136. Vestibüler Schwannomalar için Gamma Knife radyocerrahisi. Kragujevac, Sırbistan, 21 Mayıs 2011.
    137. AVM’ler için Gamma Knife radyocerrahisi. WFNS Kursu, Astana Kazakistan, Haziran 2011.
    138. Gamma Knife radyocerrahisi, Endikasyonları ve Sonuçları. Klinik Nöroloji ve Nöroşirürji Merkezi, Kişinev, Moldova, 16 Haziran 2011
    139. Akromegali tedavisinde Gamma Knife. 33. Türk Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, Antalya, 12-16 Ekim 2011
    140. Serebral Palsiye Bağlı Hareket Bozuklukları. Serebral Palsili çocukların 3. Multidisipliner tedavi kursu. 19-21 Kasım 2011, İstanbul
    141. Serebral palsi ile bağlantılı hareket bozukluklarında stereotaktik girişimler. Serebral Palsili çocukların 3. Multidisipliner tedavi kursu. 19-21 Kasım 2011, İstanbul
    142. AVM’lerde radyocerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Eğitim ve Öğretim Grubu, Kuşadası, 25-27 Kasım 2011
    143. Beyin tümörlerinin tedavisi. Gümülcine, Yunanistan, 17 Aralık 2011
    144. Kafa içi metastazlarda radyoterapinin yeri. Türk Nöroloji Derneği Nöroonkoloji Grubu Sempozyumu, İstanbul, 23-24 Aralık 2011
    145. Hipofiz adenomlarının Gamma Knife tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği Grubu, Glial Tümörler Sempozyumu, Hipofiz Adenomları, Meningiomlar, 26-27 Aralık 2009, İstanbul
    146. Gamma Knife Radyocerrahi Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Şubat 2010
    147. Gamma Knife Radyocerrahi. Yüzüncü Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, 19 Mart 2010
    148. Gamma Knife Radyocerrahi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İzmir, 27 Mart 2010
    149. Kavernöz sinüsün kavernöz hemanjiyomları için gama bıçağı radyocerrahisi. 1 st Ortadoğu Nöroşirürji Sempozyumu 2010 08-11 Nisan, İstanbul
    150. Gamma Knife Radyocerrahi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, 16 Nisan 2010
    151. Gamma Knife Radyocerrahi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, 20 Nisan 2010
    152. Omurga Enjeksiyonları. Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim ve Öğretim Grubu Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Sempozyumu. 1-2 Mayıs 2010, Denizli
    153. Trigeminal nevraljide hangi tedavi? Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya
    154. Meningiom cerrahisinde sorunlar. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2010, Antalya
    155. Gamma Knife Radyocerrahi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas, 26 Mayıs 2010
    156. Gamma Knife Radyocerrahi, Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, 13 Ekim 2010
    157. Serebral Palsiye Bağlı Hareket Bozuklukları. Serebral Palsili çocukların 2. Multidisipliner tedavi kursu. 2-3 Kasım 2010, İstanbul
    158. Serebral palsi ile bağlantılı hareket bozukluklarında stereotaktik girişimler. Serebral Palsili çocukların 2. Multidisipliner tedavi kursu. 2-3 Kasım 2010, İstanbul
    159. Gamma Knife Radyocerrahi. Sofya Üniversitesi, Bulgaristan, Aralık 2010.
    160. Meningiomların tedavisinde radyocerrahi: zamanlama ve lokalizasyonun önemi. Türk Nöroloji Derneği Nöroonkoloji Grubu Sempozyumu, 17-18 Aralık 2010, İstanbul
    161. Gamma Knife Radyocerrahi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Tiflis Üniversitesi, Tiflis, Gürcistan, Nisan 2008
    162. Gamma Knife Radyocerrahi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Üsküp Üniversitesi, Üsküp, Makedonya, Eylül 2008
    163. Gamma Knife Radyocerrahi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Priştine Üniversitesi, Priştine, Kosova, Kasım 2008
    164. Gamma Knife Radyocerrahi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Rahibe Teresa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tiran, Arnavutluk, Kasım 2008.
    165. Parkinson dışı hareket bozukluklarında cerrahi deneyimler. Hareket Bozukluklarının Cerrahi Tedavisi Sempozyumu. 20 Mart 2009, İstanbul
    166. Gamma Knife Radyocerrahi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Kiev Üniversitesi, Kiev, Ukrayna, Nisan 2009.
    167. Distoni tedavisinde derin beyin stimülasyonu. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009. Nisan 2009, Girne, Kıbrıs
    168. Serebral Palsiye bağlı hareket bozuklukları. Serebral Palsili çocukların 1. Multidisipliner tedavi kursu. 4-7 Mayıs 2009, İstanbul
    169. Serebral Palsili çocukların 1. Multidisipliner tedavi kursu. 4-7 Mayıs 2009, İstanbul
    170. Derin beyin uyarımı. Serebral Palsili çocukların 1. Multidisipliner tedavi kursu. 4-7 Mayıs 2009, İstanbul
    171. Trigeminal Nevraljinin Patogenezi: Periferik teorinin eleştirisi (vasküler kompresyona odaklanarak). Academia Eurasiana Neurochirurgica, 11-14 Haziran 2009, Conrad Otel, İstanbul
    172. Gamma Knife Radyocerrahi, Kazakistan Kanser Enstitüsü, Almatı, Kazakistan, Temmuz 2009.
    173. Gamma Knife Radyocerrahi, Ulusal Onkoloji Merkezi, Bakü, Azerbaycan, Temmuz 2009.
    174. Gamma Knife radyocerrahisi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Acıbadem Uluslararası Sempozyumu, 30 Eylül 2009, İstanbul
    175. Derin Beyin Stimülasyonu, 5. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, Kapadokya, Ekim 2009
    176. Gamma Knife Radyocerrahi, Hareket Bozukluğu Cerrahisi, Belgrad Üniversitesi, Belgrad, Sırbistan, Ekim 2009
    177. Ağrı Cerrahisi: Trigeminal Nevralji. Türk Nöroşirürji Derneği Eğitim ve Öğretim Grubu Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Sempozyumu. 24-25 Ekim 2009, Ankara
    178. Kavernöz sinüsün kavernöz hemanjiyomunda radyoterapi. Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Eğitim ve Öğretim Grubu, 7-8 Kasım 2009, Antakya
    179. Gamma Knife Radyocerrahi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun. 3 Aralık 2009
    180. Gamma Knife Radyocerrahi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyarbakır, 18 Aralık 2009
    181. Hareket Bozukluğu Cerrahisi. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği. 12 Mart 2007
    182. Distoni: cerrahi tedavi. Acıbadem-Harvard Tıp Günleri (Hareket Bozukluğu). 22 Ekim 2007, İstanbul
    183. Beyin tümörlerinin Gamma Knife tedavisi. 3 Kasım 2007, Adana
    184. Stereotaksinin tarihi. 3. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya
    185. Stereotakside genel ilkeler. 3. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya
    186. Nöropatik ağrının tedavisinde beyin cerrahisi girişimleri. 3. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, 6-9 Aralık 2007, Antalya
    187. Trigeminal nevralji: tarih ve etyopatoloji. 2. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul
    188. Pineal bölge patolojilerinde Gamma Knife radyocerrahisi. 2. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği Bilimsel Kongresi, 16-19 Kasım 2006, İstanbul
    189. Nevraljik yüz ağrısı. 31 Ekim 2005, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, İstanbul
    190. Vertigo: Tümörler. 6. Türk Nörolojik Bilimler Vakfı Sempozyumu. 30 Eylül-1 Ekim 2005, İstanbul
    191. 3. ventrikül patolojilerinde Gamma Knife radyocerrahisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2006 Bahar Eğitim Toplantısı, 15 Nisan 2006, İstanbul
    192. Metastatik tümörler ve ülkemizdeki durumları. TURNOG Güz Sempozyumu, 1 Aralık 2006, İstanbul
    193. Ağrı yollarının anatomisi ve ağrının fizyopatolojisi. Türk Nöroloji Derneği Eğitim Kursu, 1. Dönem 4. Kurs. 22-27 Mart 2004, Kuşadası
    194. Gamma Knife’ın ağrı, fonksiyonel beyin cerrahisi ve epilepside kullanımı. Türk Nöroloji Derneği. Eğitim Kursu, 1. Dönem 4. Kurs. 22-27 Mart 2004. Kuşadası
    195. Hemifasiyal spazm ve tedavisi. Türk Nöroloji Derneği. Eğitim Kursu, 1. Dönem 4. Kurs. 22-27 Mart 2004, Kuşadası
    196. Lezyonel epilepsi tedavisi. Türk Nöroloji Derneği. Eğitim Kursu, 1. Dönem 4. Kurs. 22-27 Mart 2004, Kuşadası
    197. Kavernomlarda Gamma Knife tedavisi. Serebral Vasküler Malformasyonlar Sempozyumu. 26-27 Kasım 2004, İstanbul
    198. Trigeminal Nevralji – Gama Bıçağı. Türk Nöroloji Derneği İstanbul Grup toplantısı. Taksim Square Otel, 24.04.2003, İstanbul
    199. Kraniyofarenjiyomların tedavisi. 16. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Haziran 2002, İstanbul
    200. Kanser ağrısı tedavisi. 16. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Haziran 2002, İstanbul
    201. Astrositomlarda ve oligodendrogliomlarda radyocerrahi. Türk Nöroloji Derneği Güz Sempozyumu, Ekim 2002, Pamukkale, Denizli
    202. Nöroonkolojide Gama Bıçağı. Türk Nöroşirürji Derneği 1. dönem dersi, Side, 2001
    203. Tekrarlayan ve hipofiz tümörlerinin tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği 1. dönem dersi, Side, 2001
    204. Beyin tümörlerinin tanısında stereotaktik biyopsinin yeri. Türk Nöroşirürji Derneği 1. dönem dersi, Side, 2001
    205. Vestibüler schwannomlarda tedavi seçenekleri. 15. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2001, Antalya
    206. İstemsiz hareketlerin cerrahi tedavisi. 15. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2001, Antalya
    207. Trigeminal nevralji ve tedavisi. 15. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2001, Antalya
   1. 2001, Antalya

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]