+90 (534) 236 18 04

   Prof. ARİF ULUBİL, M.D.

   Born in 1974 and father of two children, Safter Arif ULUBİL is a trilingual Professor and Doctor who received medical training in the Istanbul Faculty of Medicine between 1992-1998. Following that, he completed his residency in 2004 at Istanbul School of Medicine Dept of ORL. Between 2004-2006, He worked in Jackson Memorial Hospital affiliated with the University of Miami Dept of ORL as a clinical fellow by passing the USMLE exams and holding a valid ECFMG certificate. Afterwards, serving as Assistant Professor at Kocaeli University School of Medicine Dept of ORL in the period of 2006-2007.

   The timeframe of 2008 to 2020 goes as follows:

   • 2008: Military services, ENT Specialist at GATA Haydarpaşa Training Hospital Dept of ORL.
   • 2008-2010: continued working at Kocaeli University School of Medicine Dept of ORL as Assistant Professor.
   • 2010: worked as Associate Professor at Kocaeli University Faculty of Medicine Dept of ORL.
   • 2010-2015: Served at Acibadem Fulya Hospital and at Acıbadem University Dept of ORL.
   • 2015-2017: received the title of Professor and started working as Professor at Acibadem
   • Fulya Hospital and Acıbadem University Dept of ORL.
   • 2017-2020: continued working as Professor at Koç University.
   • Currently, working at Nişantaşı ENT & Head and Neck Group as a Professor.
   • Prof. Dr. Arif ULUBİL operates mostly on advanced otologic surgeries, hearing disorder surgeries, deviation and sinusitis surgeries.

   Currently, working at Nişantaşı ENT & Head and Neck Group as a Professor.
   Prof. Dr. Arif ULUBİL operates mostly on advanced otologic surgeries, hearing disorder surgeries, deviation and sinusitis surgeries.

   Earth

   Education

   1985 -
   1992
   Robert College
   High School
   1992 -
   1998
   Istanbul University
   Faculty of Medicine
   1994 -
   2004
   ISTANBUL TIP FACULTY ENT ANALYTICS DEPARTMENT
   Residence
   Document Text

   Articles

   English Publications:

    

   1. Oysu C, Aslan I, Ulubil A, Başerer N. Hiperbilirubinemik sağırlıkta koklear tutulum insidansı. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2002 Kasım;111(11):1021-5.

   2. Ulubil SA, Aslan I, Başaran B, Başerer N. Radyoloji bilgi yarışması vakası 2. Nazolabial (nazoalveolar) kist. Arch Otolaryngol Baş Boyun Cerrahisi. 2003 Mar;129(3):374- 377

   3. Uluğ T, Ulubil SA. Boğazda yabancı cisim hissinin alışılmadık bir nedeni: kornikülat kıkırdak subluksasyonu. Ben J Otolaryngol. 2003 Mart-Nisan;24(2):118-20.

   4. Uluğ T, Ulubil SA, Alagöl F. Dual ektopik tiroid: bir olgu sunumu. J Laryngol Otol. 2003 Temmuz;117(7):574-6.

   5. Uluğ T, Ulubil SA. Tek taraflı abdusens felci ile ilişkili iki taraflı travmatik yüz felci: bir olgu sunumu. J Laryngol Otol. 2005 Şubat;119(2):144-7

   6. Uluğ T, Ulubil SA. Temporal kemik kırıklarında yüz felci tedavisi: ameliyat edilen 11 kırığı inceleyen ileriye dönük bir çalışma. Ben J Otolaryngol. 2005 Temmuz-Ağustos;26(4):230-8.

   7. Ulubil SA, Furze AD, Angeli SI. A1555G mitokondriyal DNA mutasyonu olan ve aminoglikozid maruziyeti öyküsü olmayan ileri derecede işitme kaybı olan bir hastada koklear implantasyon. J Laryngol Otol. 2006 Mart;120(3):230-2.

   8. Ulubil SA, Eshraghi AA. Tam medial kanal fibrozu. Kulak Burun Boğaz J. 2006 Jan;85(1):10.

   9. Eshraghi AA, Ulubil SA. Kısmi medial kanal fibrozu. Kulak Burun Boğaz J. 2006 Şubat;85(2):75.

   10. Polak M, Ulubil SA, Hodges AV, Balkany TJ.
   Otosklerozda fasiyal sinir stimülasyonu için revizyon koklear implantasyon . Arch Otolaryngol Baş Boyun Cerrahisi. 2006 Nisan;132(4):398-404.

   11. Uluğ T, Ulubil SA. Temporal kemik kırıklarında kontralateral labirent sarsıntısı. J Otolaryngol. 2006 Aralık;35(6):380-3.

   12. Patterson DM, Telischi FF, Connell SS, Ulubil SA, Hodges AV, Eshraghi AA, Balkany TJ. Organ naklinde koklear implantasyon. Laringoskop. 2008 Ocak;118(1):116-9.

   13. Ulubil SA, Eshraghi AA, Telischi FF, Angeli SI, Balkany TJ, Joy JJ. Endolenfatik kese cerrahisi sonrası kalori fonksiyonu. Laringoskop. 2008 Şubat;118(2):295-9.

   14. Çekin E, Cincik H, Ulubil SA, Güngör A. Ani işitme kaybının tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliği. J Laryngol Otol. 2009 Haz; 123(6): 609-12.

   15. Ulubil SA, İşeri M, Öztürk M, Üstündağ E, Aydın O. Servikal nekrotizan fasiit. J Otolaryngol Baş Boyun Cerrahisi. 2009 Şubat;38(1):E23-8

   16. Ulubil SA, Eshraghi AA, Telischi FF. İnatçı otaljiyi tedavi etmek için fasiyal sinirin duyusal kulakçık dalının kesilmesi. Otol Nörotol. 2009 Haz;30(4):522-4.

   17. İşeri M, Ulubil SA, Topdağ M, Oran A. İntratimpanik steroid tedavisine yanıt veren intralabirentin schwannoma nedeniyle işitme kaybı: bir olgu sunumu. J Otolaryngol Head NeckSurg 2009 Haz;38(3):E95-97

   18. Çekin E, Cincik H, Ulubil SA, Erkul E, Güngör A. Askeri personelde primer horlama tedavisinde uvulopalatopharyngoplasty ile uvulopalatalflap’ın karşılaştırılması. Mil Med 2009 Nisan;174(4):432-6.

   19. Doğru S, Ulubil SA, Güngör A, Küçükodacı Z, CincikH. Açık mastoid boşluklar içinde yanlış epitel göçü. Int. reklam Otol. 2009 Mayıs;5(2):286-289.

   20. İşeri M, Öztürk M, Ulubil SA. Nazofarenks ve gırtlakta ekstramedüller plazmasitomun senkron sunumu. Kulak Burun Boğaz J. 2009 Kasım;88(11):E9-12

   21. Ulubil SA, Topdağ M. Otoskopik klinik-yüksek juguler bulbus. Kulak Burun Boğaz J 2010 Şubat;89(2):E22

   22. İşeri M, Topdağ M, Ulubil SA, Demir Kuru F. Tüberküloz otitis media’nın neden olduğu bilateral fasiyal paralizi: Olgu sunumu. Int. reklam Otoloji 2010;6:(3) 410-4

   23. Özdemir T, Cincik H, Doğru S, Çekin IE, Ulubil SA, Güngör A. Miringotomi açıklığında topikal halofuginonun etkinliği. Eur Arch Kulak Burun Boğaz. 2010 Kasım;267(11):1701-4.

   24. İşeri M, Üstündağ E, Ulubil A, Öztürk M, Bircan O. İleri kolesteatom için kanal duvarı ameliyatı sırasında titanyum protezli senkron ossiküloplasti: anatomik ve işitme sonuçları. J Laryngol Otol. 2012 Şubat;126(2):131-5.

   25. Ulubil SA, Uçar S, İşeri M, Üstündağ E, Sarı F. Retropharyngeal anjiyofibroma. J Otolaryngol Baş Boyun Cerrahisi. 2012 Ağu;41(4):E31-4.

   26. Topdağ M, İşeri M, Gelenli E, Yardımoğlu M, Yazır Y, Ulubil SA, Topdağ DO, Üstündağ E. Etkisi intratimpanik deksametazon, memantin ve pirasetamın cisplatin ototoksisitesine bağlı hücresel apoptoz üzerinde. J Laryngol Otol. 2012 Kasım;126(11):1091-6.

   27. İşeri M, Uçar S, Öztürk M, Ulubil SA. Ağız tabanının dermoid kistleri: Bir gözden geçirme. J Otolaryngol KBB Res2015, 2(3):00024

   28. Derin S, Erdoğan S, Almaç A, Ulubil A, İşeri M, Aydın O, Keskin IG, Oran A, Kuru FD. Türk popülasyonunda parotis bezi tümörleri: 165 hastanın analizi. Asya Pac J Kanser Önceki. 2015;16(8):3539-42.

   29. Topdağ M, Kara A, Konuk E, Demir N, Öztürk M, Çalışkan S, Topdağ DÖ, Ulubil A, Keskin IG, İşeri M. Deneysel olarak yaralanmış tavşan maksiller sinüslerinde otolog mukozal greftlerin iyileştirici etkileri. Klinik ve Deneysel Kulak Burun Boğaz (yayınlanmak üzere kabul edildi)

   Türk Yayınları :

   1. Aslan İ, Oysu C, Tınaz M, Ulubil A, Yazıcıoğlu E. Enjeksiyon larengoplastide otojen yağ dokusu kullanımı. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2000; 2(2):114-118.

   2. Aslan İ, Tınaz M, Hafız G, Başerer N, Yenice H, Ulubil A. “Emer burun” deformitesine fabrikası. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2001; 8(1):26-31.

   3. Aslan İ, Oysu C, Ulubil A, Başaran B, Tınaz M. Çarpık burun tedavisinde septum kullanımı: Total septal rekonstrüksiyon. Med Bull İst 2001; 34(2): 137-142.

   4. Aslan İ, Yazıcıoğlu E, Ulubil A, Oysu C, Başerer N. Larengotrakeal stenozlarda topikal “mitomisin-c” uygulaması. Türk Otolarengoloji Arşivi 2001; 39(2):109-112.

   5. Ulubil A, Aslan İ, Tınaz M. Cogan sendromuna klinik ürün sunumu: Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2001; 9(1): 52-56.

   6. Başaran B, Oysu C, Ulubil SA, Başer N. Konjenital işitme N’nin nadir bir nedeni: Nager sendromu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2004; 42(1): 35-39.

   7. Hafız G, Ulubil A. Pediatrik rinosinüzitler. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi’nde Güncel Yaklaşım 2006, 2(2):51-55.

   8. Üstündağ E, Ulubil SA. Radyasyona sekonder tiroid kanserleri. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(49):45-47

   9. İşeri M, Ulubil A, Öztürk M. Kraniyal fossa uzanımı gösteren orta kulak kolesteatomları. KBB ve BBC Dergisi 2007; 15(3):142-146.

   10. İşeri M, Şevik S, Ulubil A, Topdağ M. Otojenik intrakranyal sorunlar. Türkiye Klinikleri J Med Sci2008; 28(6):892-8.

   11. İşeri M, Ulubil SA, Demir Kuru F, Derin S, Oran A. Retroauriküler inflamatuar myofibroblastic tümör: bir olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2012; 22(1):43-45

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]