+90 (534) 236 18 04

   Prof. MÜSLİME AKBABA, M.D.

   Prof. Dr. Müslime Akbaba; born in 1958, in Maden, Elazığ, Turkey. Completed medical school studies, and started her first experience at Moorfields Eye Hospital, Eyelid and Orbit Clinics in London, UK in 1990. After that she continued to her academic career as Associate Professor at Çukurova University Medical Faculty, Ophthalmology Department in Adana in 1992. Abundant work done for academic career, she received the title “Professor” from Çukurova University Medical Faculty, Ophthalmology Department in 1997. Within these years, she worked at Çukurova University between 1984-2007 in Glaucoma, Oculoplastic, Orbital and Lacrimal Surgery departments. Prof. Dr. Müslime Akbaba is a member of multiple societies and associations. Namely; Turkish Doctors Society, Turkish Ophthalmology Society, Executive Board of The Turkish Ophthalmology Society, Oculoplastic Surgical Unit. Likewise, she is an active member of The Ocular Oncology Unit of The Turkish Ophthalmology Society, National Association of Trauma and Emergency Surgery, European Society of The Oculoplastic and Reconstructive Surgery and American Academy of Ophthalmology.

   Prof. Dr. Müslime Akbaba performs numerous surgeries on congenital and acquired eyelid malpositions such as ptosis, blepharoplasty , entropion, eyelid tumors, eyelid trauma, lacrimal drainage system surgery and orbital surgeries. Currently, Prof. Dr. Müslime Akbaba is working privately along with Acıbadem Health Group Hospitals since 2007.

   Earth

   Education

   1975 -
   1981
   Hacettepe Üniversity
   Sivas Faculty of Medicine
   1981 -
   1982
   Cumhuriyet University
   Faculty of Medicine
   1984 -
   1987
   Çukurova University Faculty of Medicine
   Ophthalmology Department
   Document Text

   Articles

   1. Yalaz M , Othman İ, Nas K, Eroğlu A, Çıkıntaş Z, Homurlu D, Ashouri A: The Frequency of Pseudo exfoliation Syndrome in the Eastern Mediterranean Area of ​​Turkey. Acta Ophthalmica 70:1992, 209-13
   2.  Altınbaşak Ş, Baytok V,  Yalaz M , Önenli N: Aicardi Sendromu. Bir Vaka ve Literatürün İncelenmesi. Türk Pediatri Dergisi, 35: 1993, 305-12
   3.  Soylu M, Özcan K,  Yalaz M , Varinli S, Slem G: Dirofilariasis: An Uncommon Parasitosis of the Eye. Br J Ophthalmol, Cilt 77, 1993, 602-3,
   4. Yalaz M , Yağmur M, Anlı A, Hacıyakupoğlu G: Konjenital Ptoziste Refraktif Durum. Yörünge, Cilt15:2, 1996, 77-80
   5. Yalaz M, Hacıyakupoğlu G, Aksungur E, İşigüzel İ: İnferior Oftalmik Ven Varis ve Tromboz. Orbit, Cilt 15:2, 1996, 81-84
   6. Yalaz M , Demircan N, Yağmur M, Hacıyakupoğlu G: Mersilene Mesh: Oküloplastik Cerrahide Uzun Dönem Sonuçlar, Orbit, Cilt 16:3, 1997, 217-23
   7 .  Soylu M, Demircan N,  Yalaz M , İşigüzel İ: Güney Türkiye’de Pediatrik göz yaralanmaları etiyolojisi.
   8.  Soylu M, İşigüzel İ, Demircan İ,  Yalaz M , Aikimbaev KS: OkülerBehçet Hastalığında Hemodinamik Değişiklikler. Br J Oftalmol. Eylül;82(9): 1998, 1090-1
   9.  Ersöz C, Yağmur M, Ersöz TR,  Yalaz M: OcularSurface Skuamöz Neoplazmalarda Preoperatif Fırça ve Ölçü Sitolojisi. Acta Cytologica Cilt 47, Sayı1/Ocak-Şubat, 2003,13-15
   10. Yalaz M , Fırıncıoğulları E, Zeren H: Use of Mitomycin and 5 Fluorouracil in External Dacriyocystorinostomi. Yörünge, 1999, Aralık; 18 (4):239-45
   11. Yalaz M , Özcan AA, Akçalı Ç, Soylu L: Çocuklarda Tekrarlayan Konjenital Nazolakrimal Kanal Obstrüksiyonunda Ritleng System ile Lacrimal Entübasyon. ORL 66:2004, 35-37
   12.  Özcan AA, Yağmur M,  Yalaz M : Fakosel ile Skleral Defekt Yönetimi. Ann Oftalmol, 37:2005, 1-2
   13.  Beden U,  Yalaz M, Güngör I, Sulu Y, Erkan D: Lateral Canthal Dynamics, Periorbital Antropometrik Ölçümlerle Korelasyon ve Yaş ve Uyku Tercihi Tarafının EyelidMetrics ve Lateral Canthal Tendon Üzerindeki Etkisi. Eur J Ophthalmol, Mar-Nis;17(2): 2007, 143-50
   14.  Durdu M, Gökçe S, Bağırova M,  Yalaz M , Allahverdiyev A, Uzun S. Perioküler Tutulum in Kutanöz Leishmaniasis. J Eur Acad Dermatol Venerol, Şubat;21 (2):2007, 214-8
   15. Akbaba M , Karslıoğlu Ş, Damlacık A, Karcıoğlu ZA. Göz Kapağına
   Spontan Fistülizasyon Olan Frontal Kemiğin İntradiploik Epidermoid Kisti . Oftal Plast Reconstr Surg. 2011 Nisan 1. [Baskı öncesi Epub]
   16. Akbaba M, Hacıyakupoğlu G, Uğuz A, Karslıoğlu Ş, Karcıoğlu ZA. Konjenital İntraskleral Kist. Clinical Oftalmology 2011: 5 583-585
   17. 
    Buttanri IB, Serin D, Karslıoğlu S,  Akbaba M , Ari S, Fazıl K: Silikon Çubuğun Tarsal Plakaya Dikilmesinin ve Kullanılan Sütür Malzemesinin Frontalis Süspansiyon Cerrahisinin Başarısına Etkisi. Oftal Plast Reconstr Surg. 2012 Aralık 11. [Epub for print]
   18.  Karslıoğlu S, Buttanrı IB, Fazıl K, Serin D,  Akbaba M : Pegged ve unpegged bioseramik orbital implantların uzun dönem sonuçları. Oftal Plast Reconstr Surg. 2012 Temmuz-Ağustos;28(4):264-7.
   19.  Buttanrı IB, Serin D, Karslıoğlu S,  Akbaba M, Fazil K, Acar B, Sevim MS: Distal kanaliküler obstrüksiyonu olan eksternal dakriyosistorinostomi hastalarında silikon entübasyon ve tüp çıkarılmasının sonucu. Eur J Oftalmol. 2012 27 Şubat;22(6):878-881.

    

   Uluslararası Yayınlar:

   1. Akbaba : Kliniğimizde M Uygulanan Oftalmik B-scan Ultrasonografi Sonuçları. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:1, 1988, 66-71

   2. Akbaba M , Hepdoğan B, Soylu M: Özellik Gösteren İlginç Göz İçi ve Orbita Yabancı Cisimleri. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:1, 1988, 89-92

   3.  Varinli İ, Slem G, Varinli S,  Akbaba M : Lateral Yörünge Duvarında Soliter Ösinofilik Granülom. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 13:4, 1988, 573-75

   4. Yalaz M , Oğuz M, Yağmur M, Kaya A, Doran F: Orbita Tümörlerinde Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografinin Tanısal Değeri. T Oft Gaz 20, 1989, 56-59

   5.  Akman H, Arıboğan A,  Yalaz M , Işık G: Propofol ve Thiopentonun Göz İçi Basıncına Laringoskopi ile Entübasyonun Sebep Olduğu Hemodinamiklere Etkilerinin Karşılaştırılması. Çukurova Üni. Tıp Fak. Derg. 1990, 15:2, 173-78

   6. Yalaz M , Soylu M, Özcan K, Slem G, Varinli S: Gözde Nadir Bir Parazitoz: Dirofilarya Konjonktiva. T Oft Gaz 20: 1990, 454-55

   7. Yalaz M , Varinli S, Varinli İ: Oftalmik Tümör ve Tümör Benzeri Lezyonların Kliniko-Patolojik Değerlendirilmesi. T Oft Gaz 20: 1990, 462-66

   8 . Kıvanç Ö,  Yalaz M , Acartürk S, Varinli İ: Orbital Ekzenterasyonlarda Temporal Kas Flebi İle Onarım. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg 16:1, 1991, 31-36

   9 . Acar MA, Akbaba M,  Yalaz M : Çukurova Bölgesinde Aftöz Stomatit Prevalansı. Deri Hast Frengi Araş 25:1, 1991, 35-37

   10. Yalaz M : Ptozis Cerrahisindeki Yenilikler. T Oft Gaz 21: 1991, 423-28

   11. Yalaz M , Slem G: Pseudoeksfoliasyon Sendromunda Ön Kamara Açısı Genişliğinin Glokom Üzerine Olan Etkisi. Türkiye Klinikleri Oft Derg Cilt 1, Sayı 1, 1992, 75-77

   12. Yalaz M , Slem G: Tiroid Hastalıklarına Bağlı Kapak Retraksiyonunda Cerrahi Yöntemler. Türkiye Klinikleri Oft Derg Cilt 1, Sayı 2, 1992, 141-43

   13.  Bozdemir H, Sarıca Y,  Yalaz M , Karataş M: Hipertiroid Oftalmopatilerde Görsel Uyarılmış potansiyeller. Çukurova Üniv Tıp Fak Derg Cilt 18, 1993, 25-29

   14.  Anlı A, Yağmur M,  Yalaz M , Slem G: Çocukluk Çağı Oftalmik Tümörleri. Acta Oncologica Turcica, Cilt 28, Sayı 1-2, 1995, 13-15

   15. Yalaz M , Anlı A, Yağmur M, Demircan N, Slem G, Tanyeli A: Retinoblastom: Tanı, Tedavi ve Sonuçlar. . Acta Oncologica Turcica, Cilt 28, Sayı 3-4, 1995, 83-86

   16.  Demircan N, İşigüzel İ,  Yalaz M , Soylu M, Eroğlu A, Aikimbaev KS: Santral ve Branş Ven’de Hemodinamik Sürümler (Renkli Doppler Görüntüleme Analizi). Retina-Vitreus, Sayı 3, 1995, 87-93

   17.  Yağmur M, Güleç A,  Yalaz M , Ersöz TR: Konjonktivanın İnvaziv Squamöz hücreli Karsinomunda Uygulanan Kitle Eksizyonu ile Kriyoterapi Tedavisinin Erken Sonuçları. MN Oftalmoloji, Cilt 3, Sayı 3, Retina-Tümör Özel Sayısı, 1996, 115-17

   18.  Özdemir N, Soylu M, Ersöz TR,  Yalaz M , Slem G: Betaxolol Tedavisi Alan Açık Açılı Glokomlu Olgularda Orbital Kan Akımı Versiyonlarının Renkli Doppler Görüntüleme İle Analizi. MN Oftalmoloji, 3:2, 1996, 130-32

   19.  Yalaz M , Soylu M, Demircan N, İşigüzel İ, Aikimbaev KS: Oftalmik Tümörlerde Renkli Doppler Görüntüleme. MN Oftalmoloji, Cilt 3, Sayı 3, Retina-Tümör Özel Sayısı, 1996, 133-37

   20.  Soylu M, Demircan N, İşigüzel İ,  Yalaz M , Hacıyakupoğlu S, Aikimbaev KS: Anterior Nonarteritik İskemik Optik Nöropatide Görülen Hemodinamik Sürümler. Retina-Vitreus, Sayı 3, 1996, 639-43

   21. Yalaz M , Özgan Y: Skatrisyel Üst Kapak Entropionunda Cerrahi Yöntemler. T Oft Gaz, 27: 1997, 72-5

   22. Yalaz M , İşigüzel İ: Ptozis Cerrahisinde Başarıyı Artıran Faktörler. T Oft Gaz, 27;1997, 132-135

   23. Yalaz M , İşigüzel İ, Demircan N, Soylu M, Aikimbaev KS, Burgut R: Yaşa Bağlı Oküler Hemodinamik Sürümler. MN Oftalmoloji Derg 6(4): 1999, 390-93

   24. Yalaz M , Özcan AA, Demircan N, Yağmur M: Fasial Paralizili Olgularda Lagoftalminin Düzeltilmesi. T Oft Gaz 31; 8 (4): 2001, 534-540

   25.  Erdoğan H, Argın A,  Yalaz M , Hacıyakupoğlu G: Konjenital Ptosis ve Şaşılık Birlikteliği. T Oft Gaz, 34: 2005, 473-79

   26.  Argın A, Erdoğan H,  Yalaz M : Kronik Progressif Oftalmoplejili Olgularda Tedavi Yaklaşımları. T Oft Gaz, 35: 2005, 93-99

   27.Yalaz M : Orbita Sellüliti ve Preseptal Sellülit. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2:42, 2006, 87-93

   28. Yalaz M:  Göz Kenarını İçe Döndüren Sebepler ve Tedavi Yaklaşımları. Okuloplastik Cerrahi Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 3:25, 2007, 29-33

   Kitap Bölümleri:

   1.  Gözkapağı Tümörlerinin Değerlendirilmesi. okuloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003, sayfa 119-124

   2.  Alt Gözkapağı Tümörlerinde Rekonstrüksiyon Yöntemleri. okuloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003, sayfa 133-140

   3.  Pitozis. okuloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003 sayfa 193-208

   4.  Orbita Tümörlerinin Tanı ve Tedavisi. okuloplasti. Gözyaşı sistemi, Gözkapağı, Orbita. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 1, 2003, sayfa 374-390,

   5.  Okuloplasti. Oftalmolojide Sorularla Eğitim. Ed. Doktor Dr. Kadircan Keskinbora Bölüm IV., Nobel Tıp Kitabevi, 2004, 175-209

   6.  Orbitanın kistik tümörleri. Oküler Onkoloji. Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No. 6, 2008, sayfa 287-304

   GET A QUOTE

   Fill up the form
   and we will contact you as soon as possible.

   GET A QUOTE

   Fill up the form and we will contact you as soon as possible.

   Play Video

   Онлайн Консультации

   Подготовьтесь к лечению за границей Проконсультируйтесь с врачом онлайн!
   125 евро или
   150 долларов
   • Частная консультация
   • Аудиозвонок
   • Консультация по электронной почте
   • Бесплатное сопровождение координаторов HERA

   Online Consultation

   Get Prepared Well for Treatment Abroad Take Online Doctor Consultation!
   €125 or $150
   • Private Consultation
   • Audio Call
   • Conclusion by e-mail
   • Free Follow Up with HERA Case Managers
   Play Video

   Book an Appointment

   [latepoint_book_button]